Indtrængende opfordring fra Gush Shalom til den internationale solidaritetsbevægelse

Gush Shalom, Gush Shalom

Indtrængende opfordring fra Gush Shalom til den internationale solidaritetsbevægelse

Gush Shalom – 3. November 2006

I dag blev to palæstinensiske kvinder dræbt i en ikke-voldelig aktion i Beit Hanoun, hvor de fungerede som menneskelige skjolde. Talrige andre blev sårede. De prøvede – og det lykkedes delvist for dem – at redde de modstandskæmpere, der havde søgt tilflugt inde i en moské. Kvinderne dannede spontant en menneskelig mur, da det blev klart, at de israelske besættelsestropper havde til hensigt at smadre moskéen og dem, der havde søgt tilflugt inde i den.

Siden vi i går fortalte om vores forberedelser til i morgen, 4. november, om “at sætte Gaza på dagsordenen ved Mindehøjtideligheden for Rabin” har situationen blot udviklet sig til det værre. Det er af den allerstørste vigtighed, at vores kampagne også bliver ført i udlandet. I det følgende finder I baggrundsinformationer og vores opfordring til at hjælpe til med at gøre 2. december til kampagnens kulmination – med forslag til hvordan I kan forholde jer til den hvor end i verden i måtte befinde jer.

Gaza – Stop belejringen – Sæt en stopper for Muren: En måned med protester fra 4. november til 2. december

Situationen i Gaza har udviklet sig til et stade, hvor der er tale om utilstrækkelige forsyninger af vand, elektricitet og medicin; udbredt sult, fattigdom og arbejdsløshed. Skoler og andre faciliteter fungerer ikke. Og det israelske militær angriber og bomber til stadighed. Problemet er Israels belejring af Gaza-striben og de sanktioner, som det internationale samfund har gennemtvunget og hvis virkninger bliver forøget af de pågående angreb fra de israelske besættelsesstyrker. Hvis denne belejring opretholdes vil der opstå sygdomme, der spreder sig, vi vil komme til at se fejlernæring og kaos.

Slut jer til vores internationale kampagne

Fredsorganisationerne i Israel er gået sammen i en koordineret, overordnet kampagne med det formål at få sat en stopper for belejringen af Gaza og kræve, at Israel skal slå ind på en forhandlingens vej i forhold til Palæstinas legitime repræsentanter. Israel og det internationale samfund skal respektere det palæstinensiske folks valg.

I hele november måned organiserer vi fakkelvagter, teach-ins, appeller, løbesedler, plakater

2. december: Demonstrationer kloden rundt

Vi beder jer støtte os i denne humanitære og politiske bestræbelse: Brug måneden frem til 2. December til at øge bevidstheden i jeres egne samfund. Send breve, faxer, mails med krav til jeres valgte repræsentanter. Hold fakkelvagter og teach-ins.

Fortæl os om jeres planer så vi kan styrke hinanden og fortælle alverden hvor mange vi er og informere om det på vores hjemmesider. Send informationer om jeres planer til Debby Lerman på mail-adressen debbyl@actcom.co.il .

I Israel har vi planlagt følgende aktiviteter. Nogle af dem kan måske giver jer idéer til jeres egne aktiviteter:

Trykte materialer – informative løbesedler, en plakat, en annonce og klistermærker

Lokale arrangementer – teach-ins med film, med folk der har personligt oplevet den israelske terror, med journalister, med folk fra Gaza etc…

Små fakkelvagter / demonstrationer – foran premierministerens kontor, foran EU-kontorer, foran fremmede ambassader, foran nogle udvalgte Knesset-medlemmers kontorer. Ved Rabin-mindehøjtideligheden 4. November vil aktivister uddele tryksager og danne en menneskekæde.

Der vil blive afholdt en konference i Knesset hvortil der bliver inviteret strategisk betydningsfulde Knesset-medlemmer. Der bliver fremlagt rapporter af Gaza-palæstinensere, menneskerettighedsorganisationer, og journalister.

Medier – vi skriver artikler og breve til redaktører, til blogs på internettet, til talk-backs på forskellige aviser, til TV, til radioer og til internettet.

En bilkaravane til Gazas grænse.

Massemøde 2. december i Tel-Aviv og overalt i verden med samsending over flere radiostationer med medvirken af Gaza-indbyggere og, om muligt rapporter fra solidaritetsarrangementer, der afholdes rundt omkring i verden.

Den internationale kampagne – tager sigte på at øge bevidstheden og lægge pres på regeringerne i USA og Europa, på at stille krav til beslutningstagerne og civilsamfundet i Europa og USA med krav om, at de bringer boykotten af Palæstina til ophør.

2. december – demonstrationer kloden rundt.

Organisatorerne / forslagsstillerne, som igangsatte denne kampagne er Koalitionen af Kvinder for Fred med sine 9 medlemsorganisationer i Israel, heriblandt Machsom Watch, Bat Shalom og New Profile. Andre aktive organisatorer: Anarkister mod Muren, Gush Sahlom, Hadash, Militærnægtere fra de ældste gymnasieklasser, Rabbinere for Menneskerettigheder, Koalitionen af Universitetsstuderende og Yesh Gvul

Ang. yderligere information og opdatering kontakt Debby Lerman på adressen debbyl@actcom.co.il eller + 972-529 457 0704

Baggrundsmateriale om Gazas økonomi: Ifølge Verdensbanken gennemlever Gaza lige nu den værste økonomiske lavkonjunktur i nyere tid. Den højrøvede påtvingelse af internationale sanktioner har haft en destruktiv indvirkning på en økonomi, der allerede i alvorlig grad er under hårdt pres grund af sin ekstreme afhængighed af fremmede finansieringskilder. For eksempel er den Palæstinensiske Myndighed i høj grad afhængig af to indtægtskilder. Den første er er en årlig bistandspakke fra vestlige donorer på omkring $ 1.000.000.000 (i 2005 ydede donorerne ifølge Verdensbanken $ 1.300.000.000 i humanitær og katastrofebistand [$ 500.000.000 / 38 %], udviklingsbistand [$ 4540.000.000 / 35%] og budgetbistand [$ 350.000.000 / 27 %], hvoraf meget nu er suspenderet.

Den Palæstinensiske Myndigheds anden indtægtskilde er en månedlig overførsel fra Israel af $ 55.000.000 i toldafgifter og skatter, som det opkræver på den Palæstinensiske Myndigheds vegne, en indtægtskilde, der er af absolut afgørende betydning for det palæstinensiske budget og som nu er totalt suspenderet. Faktisk tilbageholder Israel nu tæt på $ 500.000.000 af palæstinensiske indtægter, som der er hårdt brug for i Gaza.

Den samlede virkning af restriktionerne og den næsten usvækkede afsondring fra omverdenen og den pågående økonomiske boykot har som resultat haft en arbejdsløshed af hidtil usete dimensioner som nu nærmer sig 40 % i Gaza (sammenlignet med mindre end 12% i 1999). Faktisk har palæstinensiske arbejdere fra Gaza siden 12. marts 2006 været afskåret fra at komme ind i Israel, som er Gazas største marked. Og alle ind- og udfartsveje har været praktisk taget lukkede siden 25. Juni 2006, da Israels pågående militære kampagne mod Gaza begyndte.

I de næste fem år vil der endvidere være behov for 135.000 nye jobs blot for at holde arbejdsløshedsprocenten nede på 10. Udvekslingen af varer er blevet påvirket i lignende omfang. I begyndelsen af maj 2006 havde for eksempel Karni-overgangsstedet hvor kommercielle varer kommer ind i Gaza-striben, været lukket i 47 % af året med anslåede daglige tab i størrelsesordenen $ 500.000 – $ 600.000 til følge. Dette forværres af tab vedrørende landbrugsvarer til anslået $ 1.200.000.000 i alt for Gaza og Vestbredden gennem de seneste seks år.

I april 2006 levede 79 % af Gazas husholdninger i fattigdom (sammenlignet med mindre end 30 % i 2000), et tal der formentlig er blevet højere; der er mange sultne i Gaza.

Sara Roy, The Palestine Center, 12. Oktober 2006

Ikke et internt palæstinensisk anliggende

Disse er skridtene man har taget i eksperimentet: Fængsel (siden 1991); fjernelse af fangernes sædvanlige udkomme; næsten hermetisk lukning af alle udgange til verden uden for; ødelæggelse af de eksisterende midler til livets opretholdelse ved at forhindre tilkomst af råmaterialer og markedsføring af varer og landbrugsprodukter; forhindring af at regulær medicin og hospitalsudstyr kan komme ind i Gaza-striben: ikke at levere friske blodforsyninger i uger i træk; i årevis at forhindre indrejse af slægtninge, folk i liberale erhverv, venner og andre, og lade andre tusinder af mennesker, syge, familieoverhoveder, folk i liberale erhverv, børn være strandet i ugevis ved de aflåste porte i Gaza-stribens eneste ind- og udrejsested.

Tyveri af hundreder af millioner af dollars (toldafgifter og skatter opkrævet af Israel , som hører hjemme i det palæstinensiske finansministerium) med det sigte at gennemtvinge ikke-udbetaling af de i forvejen lave lønninger til de fleste regeringsfunktionærer i månedsvis; at fremstille affyringerne af hjemmelavede Qassam-raketter ind i Israel som en strategisk trussel, der kun kan stoppes ved at forvolde skader på kvinder, børn og gamle mennesker; at beskyde tætbefolkede boligområder fra luften og på jorden; ødelægge frugtplantager, olivenlunde og marker.

Sende fly på mission med det formål at skræmme befolkningen med lydbomber: Ødelæg det ny kraftværk og tving befolkningen i den lukkede Gaza-stribe til at leve uden elektricitet det meste af dagen gennem en fire-måneders periode, som sandsynligvis vil blive trukket mi langdrag til et helt år – med andre ord et helt år uden køleskab, el-vifter (i det meget varme klima, o.a.), TV, lys til at lære lektier og læse; at tvinge dem til at klare sig uden regelmæssig vandforsyning, som er afhængig af el-forsyningen.

Det er det gode gamle israelske eksperiment, der går under navnet “put dem i en trykkoger og se hvad der sker“, og det er en af grundene til at dette ikke er et internt palæstinensisk anliggende.

Amira Hass – Ha‘aretz , 4. oktober 2006

Israels skandaløse belejring af Gaza

Israel har dræbt 2.300 palæstinensere i løbet af de seneste seks år, heriblandt 300 i løbet af de fire måneder siden den israelske soldat, korporal Gilad Shalit blev taget til fange under palæstinensiske modstandskæmperes kommandoraid ind over grænsen 25. Juni. De sårede palæstinensere kan tællers i titusinder. Flertallet er civile, mange af dem børn.

Drabene foregår dag efter dag – med tanks eller beskydning fra snigskytter, med bombardementer fra luften eller fra havet, og med civilklædte hemmelige agenter, som bliver sendt ind på arabisk territorium for at lave baghold og myrde, en israelsk specialitet, der er blevet udviklet til det perfekte gennem de sidste mange årtier.

Hvor længe vil det internationale samfund tillade, at denne nedslagtning fortsætter ? Den grusomme undertrykkelse i de besatte områder og i Gaza i særdeleshed er noget af det mest skandaløse i verden i dag. Den er den sorteste plet på Israels flossede generalieblad som en stat, der gør krav på at være demokratisk.

Patrick Seale, International Herald Tribune, 27. oktober 2006

Belejringen af Gaza forårsager kaos og død i Gaza – Der er tale omen menneskeskabt katastrofe, som vi skal bringe til ophør.

For yderligere information o0g opdatering: Debby Lerman debbyl@actcom.co.il

eller +972-5429 457 0704

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.