Palestinian Center for Human Rigets ugerapport

www.pchrgaza.org

Ugerapport 26 / 2006: 29. juni – 5. juli 2006

 

Palestinian Center for Human Rigets (PCHR) www.pchrgaza.org

 

De israelske besættelsesstyrker (IBS) optrapper angrebene på civile palæstinensere og palæstinensisk ejendom i de Besatte Palæstinensiske Områder (BPO) og isolerer Gaza fra den ydre verden.

 

Resumé: Mens det internationale samfund er forblevet tavst, har de israelske Besættelsesstyrker (IBS) videreført en total offensiv mod det palæstinensiske folk, især i Gaza-striben.

 

PCHR, der med den største bekymring følger denne offensivs udvikling, opfordrer det internationale samfund, især de Høje Kontraherende Parter bag Geneve Konventionerne fra 1949 og FN’s Agentur til øjeblikkeligt at intervenere for at tvinge IBS til at stoppe denne offensiv og tillade passage af fødevarer, medicinske forsyninger og brændstof ind i Gaza-striben.

 

PCHR advarer det internationale samfund mod den politik med kollektiv afstraffelse og repressalier, der praktiseres af IBS mod den palæstinensiske civilbefolkning, især ødelæggelsen af elektriske energikilder og afvisningen af at tillade fri passage af fødevarer og brændstof ind i Gaza-striben, som vil føre til en humanitær krise.

 

 

PCHR mener, at den internationale sammensværgelse af tavshed og USA’s kommentar om, at Israel har ret til at træffe alle forholdsregler, som ville kunne sikre løsladelsen af den tilfangetagne israelske soldat er grønt lys for IBS føre en total offensiv og gennemtvinge en skærpet belejring af Gaza-striben.

 

I den rapporterede periode har IBS fortsat med at håndhæve en tæt belejring af Gaza-striben og angreb på civile faciliteter og har gjort brug af deres højt udviklede våben uden overhovedet at tage højde for magtanvendelsens proportioner. IBS har også truet med udenretlige henrettelser af palæstinensiske politiske ledere i Gaza-striben.

 

På Vestbredden arresterede IB syv palæstinensiske ministre og 24 medlemmer af det det Palæstinensiske Lovgivende Råd (PLC), der er valgt for HAMAS. Antallet af ministre, der er arresteret af IBS er dermed kommet op på otte.

 

Resultatet af IBS-forbrydelser begået siden 25. Juni 2006:

  • 10 palæstinensere er blevet dræbt (tre er blevet udenretligt henrettet og seks er blevet dræbt under granatbeskydning).
  • 79 civile palæstinensere, deriblandt 21 børn, er blevet såret af beskydning fra IBS
  • 82 luft-til-jord missiler og hundreder af artillerigranater er blevet affyret mod civile palæstinensere og militære mål i Gaza-striben
  • To af det palæstinensiske Indenrigsministeriums bygninger, premierministerens kontor og et antal uddannelsesinstitutioner er blevet ødelagt.
  • Tre broer, der forbandt Gaza by med den sydlige Gaza-stribe og tre veje i Khan Yunis  og al-Nusairat er blevet ødelagt.
  • Hundreder af dunum (1 dunum=1.000 kvadratmeter) landbrugsjord er blevet ødelagt
  • Elektricitetsværket i Rafah er blevet ødelagt.
  • Mindst 180 palæstinensere, deriblandt 8 ministre og mere end  20 medlemmer af PLC er blevet arresteret på Vestbredden og fire civile palæstinensere er blevet  arresteret i Gaza-striben
  • Gazas internationale lufthavn og dele af den nordlige Gaza-striben er blevet besat af IBS.

 

Israelske krænkelser af international lov i BPO i den rapporterede periode (29. Juni – 5. Juli 2006):

 

DRAB: I den rapporterede periode dræbte IBS 9 palæstinensere (seks i Gaza-striben og tre på Vestbredden). I Gaza-striben blev fire palæstinensere dræbt under luftangreb fra IBS, mens de sidste to blev dræbt da kanonbåde fra IBS granatbeskød en af den palæstinensiske flådes lokaliteter i den nordlige Gaza-stribe.

 

På Vestbredden dræbte IBS en palæstinenser, da de angreb medlemmer af den palæstinensiske modstandsbevægelse på en kirkegård i Nablus. De henrettede udenretligt også to palæstinensere i to separate angreb i Jenin og Jericho.

 

Derudover blev 71 palæstinensere, deriblandt 18 børn, såret af beskydning fra IBS på Vestbredden og i Gaza-striben.

 

I Gaza-striben gennemførte IBS en række luftangreb mod civile mål og fingerede luftangreb med anvendelse af kampfly og armerede helikoptere. I den rapporterede periode angreb de den palæstinensiske premierminister Ismail Haniyehs kontor, indenrigsminister Sa’id Siams kontor og indenrigsministeriets bygning. I den rapporterede periode affyrede IBS mindst 86 luft-til-jord missiler og bundreder af artillerigranater mod civile mål, deriblandt uddannelsesinstitutioner og elektricitetsfaciliteter i Gaza-striben.

 

ANGREB: I den rapporterede periode foretog IBS mindst 81 militære angreb ind i palæstinensiske lokalsamfund på Vestbredden. Under disse angreb IBS huse og arresterede 7 ministre, 24 medlemmer af PLC og 71 andre civile, deriblandt seks børn og to kvinder. Dermed er antallet af palæstinensere, der er blevet arresteret af IBS siden begyndelsen af 2006 steget til 1.940. IBS gennemførte også kommandoaktioner mod mindst 35 civile institutioner og lukkede et antal af dem.

 

I den rapporterede periode invaderede og genbesatte IBS områder i den nordlige Gaza-stribe, mens de har opretholdt besættelsen af Gazas internationale lufthavn i den sydlige Gaza-stribe.

 

Derudover foretog IBS et antal begrænsede angreb ind i palæstinensiske områder i Gaza-striben, hvorunder de arresterede to palæstinensere, nedrev fem huse, omdannede seks andre huse til militære forlægninger og anvendte seks civile palæstinensere som menneskelige skjold. IBS raserede også store områder af landbrugsjord i Gaza-striben.

 

Byen Rafah i den sydlige Gaza-stribe mangler elektricitetsforsyning, fordi el-nettet i byen blev ødelagt og IBS har nægtet adgang for vedligeholdelsesmandskab til udbedring af skaderne i områder, der er besat af IBS. Under disse angreb anvendte IBS hemmelige enheder og trænede hunde.

 

BEGRÆNSNINGER I BEVÆGELSESFRIHEDEN: IBS har opretholdt en omfattende belejring af BPO i modstrid med civile palæstinenseres borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

 

Efter et angreb fra militante palæstinensere 25. Juni 2006 i nærheden af den israelsk-ægyptiske grænse sydøst for Rafah, som resulterede i to døde IBS-soldater og to døde blandt angriberne og en tredje savnet IBS-soldat, har IBS lukket alle grænseovergange i Gaza-striben.

 

IBS har lukket det internationale overgangssted ved Rafah om end de ikke direkte kontrollerer det. De har forhindret europæiske observatører, som arbejder ved overgangsstedet i at nå frem til det.

 

Ifølge informationer indsamlet af PCHR er antallet af palæstinensere, der er strandet i Ægypten oppe på mere end 3.000. De fleste af den er blevet tvunget til at opholde sig i forskellige byer, herunder Cairo, al-Arish det ægyptiske Rafah.

 

Disse palæstinensere var rejst til Ægypten eller gennem Ægypten til andre destinationer med henblik på lægelig behandling, uddannelse, for at besøge slægtninge, eller for at arbejde. Endvidere blev snesevis af udlandspalæstinensiske familier, der er bosiddende i Golfstaterne og var rejst til det internationale overgangssted ved Rafah på vej til Gaza-striben hvor de havde planlagt at tilbringe sommerferien, tvunget til at vende tilbage til Golfstaterne.

 

Dertil kommer, at mere end 400 palæstinensere, de fleste af dem patienter er strandet i ventesalen på den ægyptiske side af overgangspunktet. De er ofre for meget vanskelige forhold på grund af det varme vejr og manglen på tilstrækkelig service og faciliteter.

 

Disse patienter var på vej tilbage til Gaza efter at have gennemgået lægelig behandling i udlandet. For nogles vedkommende er der tale om kirurgiske indgreb. Nogle af disse patienter har gennemgået hjerte-, øjen- eller ortopædiske operationer.

Sådanne patienter har behov for specielle faciliteter, som ikke er tilgængelige ved grænsen. Rejsende afskæres fra service, der er nødvendig for at opfylde deres basale behov, især for kvinders, børns og ældre menneskers vedkommende. Dertil kommer, at de er tvunget til at være adskilt fra deres familier i Gaza-striben.

 

I den rapporterede periode nægtede IBS at tillade overførsel til Gaza-striben af en palæstinensisk patient, der var død på et ægyptisk hospital.

Hans familie blev tvunget til at begrave ham i Ægypten.

 

IBS har lukket Gaza-stribens handelsmæssige overgangssteder. Som følge heraf er den økonomiske situation inde i Gaza-striben blevet yderligere forværret og mange varer har manglet på markederne. IBS har forhindret frie forsyninger af brændstof, fødevarer og medicin. Gaza-striben led under mangel på gas og brændstof endog før den seneste skærpelse af blokaden.

 

Søndag 2. juli 2006 genåbnede IBS overgangsstedet i fem timer for at tillade indførsel af nogle basale fødevarer og begrænsede kvanta brændstof i et omfang, der ikke er på højde med Gaza-stribens aktuelle behov. IBS lukkede på ny overgangsstedet på trods af, at de havde sagt, at det ville være åbent i fire dage. Ifølge officielle palæstinensiske kilder dækker de tilførte kvanta kun Gaza-stribens behov i nogle få dage.

 

IBS har opretholdt en skærpet belejring af palæstinensiske lokalsamfund på Vestbredden. IBS udstationeret ved forskellige checkpoints på Vestbredden har fortsat opretholdt alvorlige begrænsninger af civile palæstinenseres bevægelsesfrihed. IBS har opretholdt adskillelsen af den nordlige og sydlige del af Vestbredden.

 

Med dette formål for øje har de håndhævet alvorlige restriktioner vedrørende gennemgangstilladelser ved Za’tara-checkpointet, syd for Nablus og retableret deres tilstedeværelse ved ‘Attara-checkpointet, nord for Ramallah. De har også oprettet to nye checkpoints i nærheden af Ramallah.

 

I den rapporterede periode har IBS udstationeret ved forskellige checkpoints omkring Nablus praktiseret alvorlige begrænsninger af civile palæstinenseres bevægelsesfrihed. De har også fortsat håndhævet alvorlige indskrænkninger af civile palæstinenseres rejsen til og fra Tulkarm. IBS udstationeret ved forskellige checkpoints på Vestbredden har udøvet misbrug over for et antal palæstinensere.

 

I den rapporterede periode arresterede IBS ved checkpoints på Vestbredden tre civile palæstinensere.

 

ANNEKTIONSMUREN: IBS har fortsat bygningen af Annektionsmuren inde på Vestbredden. I den rapporterede periode udstedte IBS en militær ordre og tiltog sig mindst 25 dunum jord i landsbyen Beit Oula, vest for Hebron. De raserede også arealer for at stablere et hegn i nærheden af ‘Kermı Tsur”-bosættelsen, nord for Hebron

 

I den rapporterede periode anvendte IBS magt for at sprede en fredelig demonstration, der var organiseret i protest mod bygningen af Muren, i landsbyen Bi’lin vest for Ramallah; og i landsbyerne Halhoul og Beit Ummar nord for Hebron. IBS affyrede gummeovertrukne projektiler, tåregascylindre og lydbomber mod demonstranterne. Som følge heraf blev tre demonstranter såret.

 

DOKUMENTEREDE IBS-OVERGREB 29. JUNI- 5. JULI:

Efter et bevæbnet angreb gennemført af  militante palæstinensere 25. juni 2006 i Kerem Shalom-området på den israelsk-ægyptiske grænse, sydøst fro Rafah, hvorunder to IBS-soldater blev dræbt og en tredje taget til fange, har IBS igangsat en storstilet offensiv i Gaza-striben.

De har foretaget dusinvis af luftangreb, fingerede luftangreb og affyret artillerigranater mod den civile infrastruktur. De har også angrebet regeringskomplekser og træningsområder og aktivister fra palæstinensiske modstandsorganisationer.

 

 

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

 

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Klip fra pressen, Kommentarer. Bogmærk permalinket.