Israels lobby-vagt

EI

Israels lobby-vagt

Den tidligere hollandske ambassadør opfordrer til sanktioner, hvis Israel nægter at følge international lov.

Af Adri Nieuwhof, den Elektroniske Intifada, d. 19 juni 2006

For nogle uger side hørte jeg Jan Wijenberg, en pensioneret hollandsk ambassadør, tale om hvad det internationale samfund kunne gøre for at bryde med dets meddelagtighed i de vedvarende krænkelser af international lov og menneskerettigheder fra det israelske regimes side. Wijenberg arbejdede i over et ti – år som ambassadør for den hollandske regering i Yemen, Tanzania og Saudi Arabien. Han skriver regelmæssigt til hollandske ministre og politikere for at minde dem om deres ansvar overfor det internationale samfund og især til den hollandske regering og den Europæiske union, om at stille Israel til regnskab overfor international lov. Hans synspunkter kommer til udtryk i den flg. artikel.

Israel er problemet

Der tales ret ofte om konflikten i Mellemøsten mellem palæstinenserne og Israel. Hvis vi betragter situationen nærmere, kan vi gøre en anden iagttagelse. Medierne i Israel er talerør for ustraffede, vanvittige opfordringer til at myrde mennesker og en nation. Et eksempel kommer fra Professor Arnon Sofer, som taler om palæstinenserne, der bor i det aflukkede Gaza: “… disse mennesker vil blive endnu større dyr, end de er i dag , med hjælp fra det vanvittige Islam… Så hvis vi ønsker at forblive i live, bliver vi nødt til at dræbe og dræbe og dræbe. Hele dagen, hver dag. Hvis vi ikke slår ihjel, vil vi ophøre med at eksistere…..”

I 2005 udtalte Ehud Barak på Hollands television 2, at han – i en hemmelig og illegal hævn kampagne mod de palæstinensiske gidseltagere ved de Olympiske Lege i München –

personligt havde myrdet tretten uskyldige borgere. I flg. Barak skulle dette lære verden ikke at lave numre med Israel. Barak blev og er ikke blevet retsforfulgt for overlagt mord og opnåede posten som ministerpræsident.

Blandt bosætterne i de besatte palæstinensiske områder lever opportunister og yderst voldelige israelere, hvis mål er at besætte Øst – Jerusalem, Gaza -¬striben og Vestbredden. Palæstinenserne skal drives ud af disse områder med alle midler, incl. mord. Israels regering støtter bosætterne over en bred kam, samtidigt med de beslaglægger palæstinensisk ejendom og udøver vold mod palæstinenserne.

Annekteringen af Øst – Jerusalem af Ehud Olmert, mens han var borgmester i Vest – Jerusalem, kan i flg. den fjerde Genève Konvention fortolkes som en krigsforbrydelse. Efter det sidste valg i Israel vandt Ehud Olmert´s Kadima Parti, og han er nu Israels premierminister. Israelsk politik drives af det zionistiske ideal om skabelsen af en jødisk stat, incl. de palæstinensiske områder. Israel sigter systematisk på at ødelægge identiteten af det palæstinensiske folk. Den såkaldte “Konflikt i Mellemøsten ” mellem palæstinenserne og Israel eksisterer ikke. Det zionistiske Israel er problemet.

Brev til hollandske ministre

I februar skrev Wijenberg til ministrene Bot, Van Ardenne-van der Hoeven og Niocolai, henholdsvis – udenrigsminister, minister for udvikling og samarbejde og minister for europæiske forhold. Han mindede dem om, at iflg. artikel 90 i den hollandske forfatning “støtter regeringen udviklingen af den internationale retsorden. ” Mange tidligere hollandske regeringer overtrådte denne bestemmelse, når det drejede sig om Mellemøsten. Med henvisning til vejledende udtalelse fra den Internationale Domstol d. 9. Juli 2004 opfordrer Wijenberg de hollandske ministre at vise verden, at de mener det alvorligt mht. international lov, retfærdighed og demokrati. En kopi af brevet blev sendt til premierminister Balkende og justitsminister Donner. Efter hans mening har USA og EU – incl. Holland – alt for længe set gennem fingre med Israels foragt for international lov.

I sit svar udtaler udenrigsministeren, at den hollandske regering er aktivt engageret i en vedvarende dialog med Israel. Wijenberg stiller spørgsmålstegn ved denne politik .” Siden hvornår beder vi høfligt åbenlyse overtrædere af international lov om at standse deres daglige terrorisering af palæstinensiske borgere, med drab ved højlys dag og tyveri af ejendom, huse, jord og vand ? Hvorfor anvender man ikke de strengeste fredelige midler til at bekæmpe dette ? ”

Opfordring til sanktioner

Iflg. Wijenbergs opfattelse er EU og Holland blevet et instrument for Israels udenrigspolitik ved at ignorere egne værdier og respekt for international lov og menneskerettigheder. Europa kan spille en nøglerolle i at opnå en varig fred for Israel og dets naboer. Hvis Israel nægter at vise respekt for international lov, skal der indføres strenge sanktioner mod Israel.

Adri Nieuwhof er uafhængig konsulent og menneskerettigheds – advokat fra Holland.

Oversat fra engelsk for DPV af Birthe H. Christensen.

En fejlbehæftet stat

Israel er verdens eneste tilbageværende kolonimagt. Det saboterer systematisk alle internationale anstrengelser for at afslutte besættelsen. I sin egenskab af besættelsesmagt overtræder Israel adskillige forpligtelser, som strækker sig fra Sikkerhedsrådets beslutninger og Genève konventionerne. Det overtræder også bestemmelserne i Menneskerettighedernes Universelle Deklaration .

USA har en doktrin, og den amerikanske administration udnævner bestemte stater til fejlbehæftede stater”. Disse lande besidder ulovlige masseødelæggelsesvåben , undertrykker store befolkningsgrupper, torturerer, holder folk indespærret i stort tal samt begår mord udenfor deres nationale grænser. Israel har adopteret en strategi med at tilrane sig jord og vandområder, ødelæggelse af palæstinensisk infrastruktur, ( incl. i undervisning og sundhedsvæsen ), håndhæve henrettelser udenfor landet selv, tortur og kollektive afstraffelser og holden tusindvis af palæstinensere i fængsel på ubestemt tid uden anklager eller retsforfølgelse. På basis af bestemmelsen fra USA har Israel lige siden dets oprettelse været en kæmpe fejlbehæftet stat og et yderst aktivt medlem af Ondskabens Akse.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Udstillinger. Bogmærk permalinket.