Til afværgelse af Murens virkninger

HEPG

Til afværgelse af Murens virkninger

Betydning for donorer og implementerende organisationer, som arbejder i områder, som berøres af adskillelsesbarrieren.

Rapport HEPG (Humanitarian and Emergency Policy Group) og LACC (Local Aid Coordination committee), 28. marts 2006.

I juni 2004 præsenterede Planlægningsministeriet i det Palæstinensiske Selvstyre sin ”Retningslinjer for projekter til afværgelse af Barrierens virkninger” (1) overfor LACC (2).

Disse retningslinjer, som er vedtaget, retter sig mod donorlandene og omfatter et antal afværgeforanstaltninger i forhold til virkninger af konstruktionen af barrieren.

De anbefalede tiltag består i: at sikre de lokale samfunds integritet og evne til at opretholde sociale, økonomiske, infrastrukturelle og udviklingsmæssige kontakter og forbindelser, at sikre det palæstinensiske selvstyres strategiske mål, at støtte palæstinensernes bestræbelser for at blive i deres hjem og på deres jord og at lette palæstinensernes bevægelser over barrieren fra begge sider.

Den prioriterer sådanne lettelser i områderne imellem barrieren og 1949-våbenstilstandslinien ”den grønne linie” samt de områder i Jerusalem-området, som er berørt af barrieren.

Imidlertid fremsatte den Internationale Domstol den 9.juli 2004 en rådgivende udtalelse om ”De juridiske konsekvenser af opførelsen af en mur i de besatte palæstinensiske områder”. Den Internationale Domstol fandt, at barrieren i dens nuværende rute og projektering med det sæt regler og vedtægter, som bestemmer dens konstruktion og funktion, udgør en alvorlig krænkelse af de Internationale Menneskerettigheder og Folkeretten.

Den Internationale Domstol fremhævede tre juridiske forpligtelser for donorer, som opererer i det besatte palæstinensiske territorium:

• Ikke at anerkende den ulovlige situation, som er opstået ved opførelsen af barrieren.

• Ikke at yde støtte eller assistance til opretholdelse af den situation, som er skabt af en sådan konstruktion og

• At virke for,

at de forhindringer for palæstinensisk selvbestemmelse, som er opstået som et resultat af konstruktionen af barrieren, må bringes til ophør og

at sikre Israels overholdelse af den 4. Genevekonvention.

Idet man prøver på at afgøre, om man skal påtage sig et projekt til afværgelse af Barrierens virkninger eller ej (3), overvejer det Palæstinensiske Selvstyre, om man skal indføre en slags ”trafiklys-system”, hvor ”rødt lys”-projekter er klart uoverensstemmende med den Internationale Domstols opfattelse.

”Grønt lys”-projekter er klart overensstemmende med den Internationale Domstols opfattelse, og ”Orange lys”- projekter kræver en bedømmelse i hvert enkelt tilfælde.

Perspektiverne inden for det internationale donorsamfund vedrørende hvordan man skal gribe projekter til afværgelse af Barrierens virkninger an og tage fat på at inddrage den Internationale Domstols udtalelse er langt fra konsekvent.

Nogle donorer er stærke tilhængere af at afværge virkningerne af Barrieren af humanitære grunde, mens andre giver udtryk for stærk bekymring med hensyn til at stå inde for noget som helst projekt af den art af politiske og juridiske grunde. Mange donorer har imidlertid ikke formuleret en klar stillingtagen.

Gennem interviews med donorer (4), som for øjeblikket varetager projekter til afværgelse af Murens virkninger, er tre problemer gentagne gange dukket op:

a. Modsigelsen mellem humanitære forpligtelser og politiske anliggender,

b. Nødvendigheden af et almindeligt LACC-standpunkt vedrørende, hvordan man skal gribe projekterne an på en effektiv og pålidelig måde, som er juridisk overensstemmende med den Internationale Domstols opfattelse og

c. Nødvendigheden af , at donorsamfundene overvejer, hvordan de skal sikre, at Israel overholder sine forpligtelser i henhold til Folkeretten.

Derfor skitserer denne rapport i sin konklusion fire henstillinger:

1. Det skal sikres, at den israelske regering anerkender sine forpligtelser i henhold til Folkeretten. Dette skal ske på både lokalt og overordnet niveau.

2. Planlægningsministeriet skal etablere et ”Clearings-hus” beregnet til at udvikle projekter til afværgelse af Barrierens virkninger. De som er officielt godkendt, skal have en godkendelse fra Planlægningsministeriet, som erklærer dem egnede til støtte.

3. LACC-anbefalinger kan forklare, tydeliggøre og fastsætte, hvordan donorer kan varetage de juridiske og praktiske implikationer ved iværksættelse af projekterne.

4. Donorer, som ikke kanaliserer forslag gennem Planlægningsministeriet, skal i deres projektperiode afgive en vurdering af, hvorvidt projektet er i modstrid med den Internationale Domstols opfattelse eller Planlægningsministeriets retningslinjer eller ej.

Fodnoter

1. Det Palæstinensiske Selvstyre agter at integrere disse retningslinjer i dets Midtvejs Udviklingsplan, som vil blive offentliggjort i nær fremtid, ligeledes de juridiske implikationer af den Internationale Domstols udtalelse.

2. LACC-mødet, som blev holdt den 24. juni 2004 i Ramallah.

3. Det skal bemærkes, at udtrykket projekt til afværgelse af Barrierens virkninger bruges til at beskrive aktiviteter, som har til formål at lette virkningerne af barrieren for de berørte samfund. Det internationale samfund anerkender og bruger betegnelserne ”adskillelsesbarriere” og ”Mur”. I denne rapport er den fysiske konstruktion konsekvent betegnet som barrieren.

4. Interviewene blev udført mellem den 1. september og den 31. oktober 2004.

Denne tekst kan findes på engelsk på Google. Indtast LACC Palestine wall mitigation . Derfra er der et link til den fulde rapport.

Oversat fra engelsk for DPV af Dagmar Dinesen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.