OXFAM-kritik af EU

Oxfam

OXFAM-kritik af EU

Kritik af EU’s beslutning om at suspendere bistand til den Palæstinensiske Myndighed

Oxfam 10. april 2006

EU’s udenrigsministre er blevet enige om at nedfryse EU-bistanden til den HAMAS-ledede Palæstinensiske Myndighed (PA), fremgår det af telegram-rapporter. Ministermødet i Luxembourg i mandags (10. april) besluttede at videreføre EU-Kommissionens midlertidige suspension af betalinger til den HAMAS-ledede regering i de palæstinensiske territorier. Kommissionen bekendtgjorde i fredags (7. april) suspensionen .

I et brev til Mellemøsten-Kvartetten advarede Oxfam om, at palæstinenserne er på grænsen til at kunne overleve. Det hed sig i brevet, at ”en ud af hver fire personer er afhængig af bistand. Tre ud af hver fire må leve for $ 2 om dagen. Deres elendighed vil blive skærpet, hvis donorerne holder op med at yde bistand til PA”.

Åbent brev til Kvartettens medlemmer og internationale donorer

OXFAM International, den internationale konføderation af udviklingsorganisationer er dybt bekymret over, at den allerede alvorlige humanitære situation, som palæstinenserne befinder sig i, kan blive endnu mere tilspidset som følge af at nogle donorer overvejer at holde op med at finansiere den HAMAS-ledede Palæstinensiske Myndighed (PA) og som følge af indvirkningen fra de fortsatte israelske restriktioner på de sociale ydelser og den økonomiske aktivitet.

OXFAM International mener at international bistand bør leveres gennem de palæstinensiske institutioner og lokale myndigheder, der er ansvarlige for at levere væsentlige tjenesteydelser, herunder sundhed og uddannelse, uafhængigt af hvilket parti der er ved magten. PA blev skabt af det internationale samfund for at imødekomme civile palæstinenseres behov for humanitær finansiering.

Vi mener at lige nu er det værst mulige tidspunkt for et stop for finansieringen. De nyligt afholdte valg i både de Besatte Palæstinensiske Territorier og i Israel er udtryk for betydelige ændringer af den politiske situation og derfor er en mulighed for at bevæge fredsprocessen fremad, en mulighed som det internationale samfund bør gribe.

At stoppe for finansieringen medfører risikoen for at forspilde det positive potentiale, der kan være til stede i de nye regeringer og medfører risikoen for at gøre en allerede skrøbelig situation endnu farligere. Hvad end der måtte være politikken bag en sådan beslutning, vil det være almindelige mennesker, der kommer til at lide under konsekvenserne.

Donorbistanden til PA tegnede sig i 2005 for en fjerdedel af de samlede palæstinensiske indkomster og betaler lønningerne til 152.000 funktionærer og skaffer livsvigtig støtte til næsten en million mennesker eller en ud af hver fire af den palæstinensiske befolkning. At stoppe denne bistand ville helt klart have meget store virkninger for almindelige mennesker.

Palæstinenserne befinder sig allerede på kanten af overlevelse, med over 60% af befolkningen der må leve for mindre end $ 2,10 om dagen. Deres elendighed vil nu blive forværret hvis internationale donorer tilbageholder bistand til PA.

Et sådant skridt ville svække PA og berøve palæstinenserne kritisk nødvendige sundheds- og uddannelsesydelser på et tidspunkt, da den palæstinensiske økonomi lider under et alvorligt tilbageslag i sin udvikling på grund af Israels besættelse og den pågående konflikt.

Forslag om, som svar på HAMAS’s valgsejr at kanalisere humanitær hjælp gennem NGO’er er ikke nogen løsning. Et sådant skridt ville underminere palæstinensiske institutioner som er af vital betydning for både den øjeblikkelige hjælp og for enhver udsigt til udvikling på længere sigt.

Endvidere er der kun få NGO’er der har kapacitet til at kanalisere en sådan finansiering; og tjenesteydelser af væsentlig betydning ville lide derunder.

Der er også behov for andre afgørende forholdsregler for at sikre PA’s evne til at levere væsentlige tjenesteydelser og samtidigt holde den palæstinensiske økonomi gående.

Palæstinensiske skatteindtægter, som sidste år i alt udgjorde omkring halvdelen af PA’s indtægter er blevet tilbageholdt af Israel i modstrid med de internationalt indgåede Oslo-aftaler og Paris-protokollen. Dem burde Israel overføre uden yderligere forsinkelse.

Palæstinenseres udkomme er truet fordi bønder bliver forhindret i at komme ud til deres marker, brønde eller forsyningskilder og i at sælge deres produktion på nærtliggende markedspladser som følge af Adskillelsesmuren og indskrænkningerne i bevægelsesfriheden under besættelsen.

Derudover har Israels gentagne og ofte langvarige lukninger af Karni-overgangsstedet ved Gaza-striben, som har fungeret i to ud af tre dage indtil nu i indeværende år, haft en destruktiv virkning for Gazas befolkning på 1,3 mio. mennesker. Væsentlige fødevareforsyninger herunder brød, sukker, og yoghurt er blevet overordentligt sjældne varer.

Lukningerne af Karni-overgangsstedet har også været katastrofale for det palæstinensiske landbrug og koster ifølge UNOCHA’s vurderinger palæstinenserne op til $ 500.000 om dagen og falder sammen med hovedvækstsæsonen for agurker, tomater og peberfrugter til det europæiske marked. Det er af afgørende betydning, at Israel tillader palæstinenserne at få fri adgang til markeder i overensstemmelse med forpligtelserne i Paris-protokollen.

Civilister lider mest under konflikten og har et påtrængende behov for beskyttelse under International Lov. Beskyttelsen af civile vil kun blive til en realitet med en retfærdig fred for palæstinensere og israelere.

Enhver struktur for forhandlinger skal inkludere FN’s Sikkerhedsråds Resolutioner 242 og 338, som kræver israelsk tilbagetrækning fra områder, der har været besat siden 1967 og som bekræfter Israels og en fremtidig palæstinensisk stats ret til at eksistere inden for sikre grænser.

Israel har, som besættelsesmagt, det traktatlige ansvar i medfør af Den 4. Geneve-Konvention, for at sikre basale tjenesteydelser til den palæstinensiske civilbefolkning. Det internationale samfund har også et traktatligt ansvar for at drage Israel til regnskab for enhver form for overgreb mod palæstinenserne ifølge International Lov.

Mens Kvartetten diskuterer de nyvalgte palæstinensiske repræsentanters status, gør det pågående og tiltagende pres på den palæstinensiske civilbefolkning det påtrængende nødvendigt, at det internationale samfund går i aktion for at bringe alle konfliktens aktører til forhandlingsbordet for at søge en varig løsning på konflikten i overensstemmelse med International Lov.

OXFAM har uophørligt opfordret alle involverede parter til at stræbe efter en forhandlet fredsløsning.

I betragtning af den forværrede humanitære krise, som palæstinenserne står midt i og den potentielle mulighed der er fremkommet i kraft af nye regeringer i både Israel og De Besatte Palæstinensiske Territorier, opfordrer vi indtrængende til , at De ikke stopper for finansieringen af PA og til at De forstærker Deres diplomatiske bestræbelser på at gå i gang med at forbedre den humanitære situation, så civilbefolkningen kan blive beskyttet.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.