Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder for det palæstinensiske folks rettigheder. I en årrække har foreningen gennem et grundigt informationsarbejde formået at bibringe den danske befolkning og de danske beslutningstagere et bredere grundlag for s

DPV

Skarp kritik

Udtalelse om Muhammed-sagen fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder for det palæstinensiske folks rettigheder. I en årrække har foreningen gennem et grundigt informationsarbejde formået at bibringe den danske befolkning og de danske beslutningstagere et bredere grundlag for synet på konflikten mellem Israel og Palæstina.

Vi har gennem DANIDA gennemført en række projekter på den besatte Vestbred og i Gaza, og vi har opbygget kontakter med mennesker i Israel og det besatte Palæstina, som ønsker en fredelig udvikling, hvor international ret overholdes, og hvor det palæstinensiske folk på lige fod med andre folk får retten til et hjemland.

De sidste ugers udvikling har belastet dette arbejde og fyldt såvel den danske som den palæstinensiske befolkning med undren og gru.

Derfor vil vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening hermed udtrykke vores skarpe kritik af det mangel på udsyn og perspektiv, der efter vores opfattelse ligger bag offentliggørelsen af tegningerne af Muhammed i Jyllands Posten sidste efterår.

Det har efter vores opfattelse intet at gøre med ytringsfrihed, når man på den ene side afviser at trykke tegninger af Jesus opstandelse i forbindelse med Påsken, fordi man anser dem for at være krænkende overfor avisens læsere, og på den anden side direkte angiver at tegningerne af Muhammed er ment som en provokation.

Det er udtryk for mangel på udsyn og perspektiv, fordi avisen trods deres valg af betegnelsen ”Danmarks Internationale Avis” fuldstændigt overser, hvad dette brud med almindelig pli betyder for en stor del af verdens befolkning.

Tegningerne var alene ment som en provokation overfor det muslimske mindretal i Danmark, og dermed endnu et led i den foragt for mennesker af anden herkomst end dansk, som desværre afspejler avisens redaktionelle linje.

Vi vil også udtrykke vores skarpe kritik af den håndtering af sagen, som statsminister Anders Fogh Rasmussen har præsteret. At nægte at mødes med en række ambassadører, er brud på almindelige omgangsformer i den diplomatiske verden, og statsministeren har dermed sat sig selv i bås med den provinsielle tilgang til omverdenen, som Jyllandspostens tegninger er udtryk for.

Og endelig vil vi som forening tage skarpt afstand fra de reaktioner, der har været i det besatte Palæstina og en række andre lande. Vi tager afstand fra afbrændinger af flag, billeder og ambassader, og vi vil fortsat gennem vores arbejde herhjemme og i resten af verdenen gøre en indsats for at konflikter løses gennem forhandlinger og fredelige midler.

Vi opfordrer til gensidig respekt, samarbejde og forståelse for det, der er betydningsfuldt hos forskellige befolkninger. Vi ønsker ikke at indskrænke ytringsfriheden, men understreger, at der ikke er ytringspligt, og at alle tænkende mennesker tænker sig om, før de taler, skriver eller tegner.

Vi vil forsat arbejde for at opbygge venskaber på tværs af grænser og skel for at styrke forståelse og respekt.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening fortsætter arbejdet for det palæstinensiske folks rettigheder. Vi vil gøre vores til at sagen om Muhammed-tegningerne får en fredelig løsning.

Og gennem vores kontakter vil vi forklare, at Jyllands Postens tegninger ikke udtrykker den danske befolknings syn på mennesker og religioner, men alene er udtryk for en kombination af uvidenhed og mangel på respekt på en enkelt dansk avis.

På foreningens vegne

Pernille Frahm

formand/Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.