Bush holder Abbas hen med snak under genoplivningen af ”Road Map”-planen

The Guardian

Bush holder Abbas hen med snak under genoplivningen af ”Road Map”-planen

Chris McGreal in Jerusalem, fredag 27. maj, 2005, The Guardian

Præsident Georg Bush afviste i går en opfordring fra den palæstinensiske leder Mahmoud Abbas om en hurtig genoplivning af fredsforhandlingerne og en hurtig oprettelse af en palæstinensisk stat efter at Israel trækker sig ud af Gaza-striben.

På sit første besøg i det Hvide Hus siden han blev valgt i januar sagde den palæstinensiske præsident på en fælles pressekonference med Bush : ”Det er på tide at den palæstinensisk-israelske konflikt bliver bragt til ophør. Tiden er ved at blive vor største fjende. Vi bør bringe denne konflikt til ophør før det er for sent.”

Mr. Abbas tilføjede: ”Vi burde [efter tilbagetrækningen fra Gaza] straks gå videre til forhandlinger om permanent status for at gå i gang med problemerne vedrørende Østjerusalem, hovedstaden i den kommende palæstinensiske stat og flygtningene, grænserne og vandressourcerne.”

Mr. Bush sagde at ”vi er nået frem til et håbets øjeblik” og ”et stort historisk fremskridt er inden for rækkevidde: Oprettelsen af en fredelig demokratisk palæstinensisk stat.”

Han sagde. ”Jeg tror at det palæstinensiske folk fuldt ud er i stand til at styre sig selv i fred med sine naboer. Jeg tror, at det israelske folks interesser vil være tjent med en fredelig palæstinensisk stat. Og jeg tror, at tiden nu er kommet til at alle parter i denne konflikt kommer videre end til fortidens forurettelser og magtfuldt handler for fredens sag.”

Men mens Bush roste Abbas for at være ”en mand af mod” og for hans ”forkastelse af terrorisme” påpegede han, at han – ligesom den israelske regering – ikke ser noget påtrængende behov for at vende tilbage til den af USA anførte ”Road Map”-fredsplan.

”Den snarligt forestående israelske tilbagetrækning fra Gaza og dele af Vestbredden frembyder en mulighed for at lægge grundlaget for en tilbagevenden til ”Road Map”-fredsplanen” sagde han. Bush har tidligere sagt, at han forestiller sig oprettelsen af en palæstinensisk stat omkring tidspunktet for hans afgang som præsident i 2009.

I går pegede han på, at det palæstinensiske lederskab vil blive bedømt ud fra hvorledes det håndterer regeringsledelsen i Gaza-striben efter den israelske tilbagetrækning her til efteråret, før der vil ske noget på andre områder.

Abbas sagde, at han havde fortalt Bush at den fortsatte ekspansion af jødiske bosættelser på Vestbredden og bygningen af den meget lange stål- og betonbarriere gennem territoriet underminerer udsigterne til at der kan oprettes en levedygtig palæstinensisk stat, samtidigt med at den bidrager til frustration og desperation blandt menige palæstinensere.

”Vi må meget kraftigt gøre opmærksom på, at demokrati ikke kan blomstre under besættelse og i frihedens fravær”, sagde Abbas.

Bush opfordrede Israel til at lindre palæstinensernes lidelser og han mindede Ariel Sharons regering om dens forpligtelser i forbindelse med ”the Road Map” til at ophøre med den uforsonlige ekspansion af jødiske bosættelser på Vestbredden.

”Israel burde ikke foretage nogen aktivitet, der er i modstrid med forpligtelser vedrørende ”the Road Map” eller er til skade for de afsluttende forhandlinger omkring Gaza, Vestbredden og Jerusalem. Derfor skal Israel fjerne uautoriserede udposter og stoppe udvidelsen af bosættelser”, sagde Bush.

”Den barriere Israel er i færd med at bygge som en del af sine sikkerhedsbestræbelser, skal være en sikkerheds- barriere snarere end en politisk barriere og dens linieføring burde – i samklang med sikkerhedsbehovene – tage højde for dens virkninger for palæstinensere der ikke er involverede i terroristiske aktiviteter”.

Bush er tidligere fremkommet med lignende advarsler.

De har haft liden effekt i retning af at stoppe den fortsatte bygning af bosættelser og Sharon har ikke levet op til sine forpligtelser over for USA’s præsident om at nedlægge jødiske udposter på Vestbredden.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Klip fra pressen, Reportager/interviews. Bogmærk permalinket.