Kampen mod zionisme og imperialisme fortsætter!

Electronic Intifada

Cairo-konference: Kampen mod zionisme og imperialisme fortsætter!

Aktivisme, Den palæstinensiske græsrodskampagne mod Apartheid-muren, 4. april 2005

Den tredje Cairo-konference fandt sted fra 24. til 27. marts 2005 under titlen: ”Med modstanden i Palæstina og Irak mod globalisering, imperialisme og zionisme”.

Mødet dette år blev markeret af den ændrede atmosfære i Ægypten, hvor præsident Mubarak er under angreb fra en stadig mere populær oppositionsbevægelse.

Op til 1000 deltagere blev tiltrukket fra Ægypten og den arabiske verden sammen med globale bevægelser. I alt var over 30 lande repræsenteret.

Fortalere for modstandsbevægelserne og civilsamfundet i Palæstina og Irak var inviteret og opfordret til at give deres bidrag.

Den ægyptiske organisationskomité, repræsenteret af venstrefløjs- og islamiske grupper, sammensatte et program af plenarmøder, arbejdsgrupper og kulturelle arrangementer for at lette analysen. udveksle erfaringer og udforske handling og koordination på nationale, regionale og globale niveauer.

Diskussionen var baseret på en klar forståelse af den nære forbindelse mellem besættelsen i Irak og den israelske besættelse, kolonisering og etniske udrensning i Palæstina.

Begge blev opfattet som hovedmomenter i et imperialistisk projekt for at dominere den arabiske verden. Zionismen blev betragtet som hovedinstrumentet i gennemførelsen af dette projekt.

Arabiske delegerede fremhævede nødvendigheden af at bekæmpe internt tyranni for at kæmpe effektivt mod fremmed overherredømme og det israelsk-amerikanske ”Overordnede Mellemøsten-projekt”.

De ægyptiske erfaringer med voksende gadeprotester mod de amerikanske og zionistiske projekter og forbrydelser, ofte afholdt på trods af alvorlig intern undertrykkelse, afslørede vigtige eksempler på denne strategi.

Endvidere vokser arbejderes kampe mod QUIZ (Kvalificerede Industrizoner) med en lignende hast.

QUIZ-aftalen, som gør det muligt for ægyptiske tekstilvirksomheder at få adgang til US-markedet ved at importere israelsk råmateriale eller udstyr, udgør en del af det samlede forsøg på at bryde den (relative) israelske isolation i den arabiske verden.

Dette kommer netop på det tidspunkt, hvor globale bevægelser forenes for at stoppe international støtte til Apartheid-Israel. Som svar er der blevet igangsat folkelige kampagner om dette emne.

Der er rundsendt sortlister over de selskaber, som deltager i denne aftale, og er ved at blive anlagt retssager for at erklære aftalen grundlovsstridig.

De tre dages erfaringsudveksling og diskussion blandt arabiske og globale bevægelser har givet Bevægelsen mod israelsk Apartheid mulighed for at vokse og udvikle strategier og taktik for modstanden.

Arbejdsgruppen ”Isolér Israelsk Apartheid: Analyse og Aktion”, organiseret af Bevægelsen mod israelsk apartheid, diskuterede zionistisk apartheid-praksis og ideologi, hvorved den gav den udfarende kraft for vejen frem ved konferencens afsluttende strategimøde.

Aktioner er blevet koordineret omkring de kommende G8-protester i Skotland dette forår, og effektiv gennemførelse af sports- og kulturboykot som aktioner, der kan give umiddelbar synlighed til opfordringen om at isolere israelsk apartheid.

Sammen med sanktioner og andre former for økonomisk og politisk isolering sætter disse foranstaltninger lys på vejene til global solidaritet med den palæstinensiske kamp, som kun kan komme til en afslutning med zionismens nederlag, besættelsens ophør og nedbrydningen af Apartheidmuren.

(For mere information, skriv til coordstopap@lists.riseup.net).

[Oversat fra engelsk i Electronic Intifada af Jørgen Nyeng for DPV]

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Boykotkampagne, Gamle indlæg, Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.