Afgående FN kommissær for Palæstina fordømmer forholdene i Gaza som forfærdelige.

ECCP (European Coordination Comitee on the qustion of Palestine/Bruxell)

Afgående FN kommissær for Palæstina fordømmer forholdene i Gaza som forfærdelige.

 

ECCP (European Coordination Comitee on the qustion of Palestine), Bruxell

 

Peter Hansen, den danske generalkommissær for UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine), der, ifølge de danske medier, forlader sin stilling til marts, talte åbent om forholdene i Gaza, Palæstina, ved en nylig afholdt konference, sponsoreret af Faculty for Israeli-Palestinian Peace, i Øst Jerusalem.

 

Ifølge Hansen er situationen i Gaza så forfærdelig, at uden hjælp fra bulldozere ville man ikke kunne komme gennem barriererne af murbrokker og sand, lagt for at blokere trafikken.

 

”Hvis man ville ind i Gaza i dag, ville det ikke kunne lade sig gøre, fordi der er tanks hele vejen ad hovedvejen til Gaza. Langs hele vejen ser man huse, der er blevet bulldozede. Som man bevæger sig gennem Gaza bliver situationen endnu værre,” erklærer Hansen.

”Som man nærmer sig den sydlige ende af Gaza – hvor Kann Yunis og Rafah har oplevet fortsat ødelæggelse, hvor antallet af mennesker, der er blevet gjort hjemløse af bulldozere overstiger 25.000 – her er det lykkedes os at genhuse 8.000 af dem, men vi kæmper en tabt kamp. Vi kan ikke bygge så hurtigt som ødelæggelserne finder sted. Så, Gaza er i en meget, meget dårlig forfatning. Alle dér håber, at denne konflikt kan slutte, så ikke kun deres lidelser kan få en ende, men også berøvelsen af årtiers værdigt menneskeliv.”

 

Skønt Israel gentagne gange, trods benægtelser og beviser for det modsatte, har anklaget Hansen for at være agent for palæstinensiske terrorist aktiviteter, udtrykte UNWRA´s general kommissær bekymring over israelsk  lidelse.

 

”Glem aldrig at konflikten har to parter, og at der er to folk der udøver voldshandlinger overfor hinanden, og heraf følger at der også er ofre på begge sider”, erklærer Hansen.

 

”Israelerne har lidt – der er tusinder og atter tusinder af familier i Israel, hvor personer har mistet deres kære ved terrorist angreb. Der har også været fysisk ødelæggelse i Israel. Og måske er en af de værste skader, som det israelske folk har lidt, oplevelsen af at gennemføre de forehavender, der udføres af en besættelseshær”, understregede Hansen.

 

”Når jeg ser på checkpointene og ser den behandling, der tildeles uskyldige kvinder og børn, palæstinensere eller ej,  som prøver at komme igennem, tænker jeg, at der en  voldsomt brutaliserende faktor i at unge mænd og kvinder udsættes for at udøve den form for beføjelser, og ofte grusomhed, som de gør ved checkpointene,” fortsætter han. ”Det er selvfølgelig en skade, som er vanskelig at måle, men det er en skade som jeg, og mange psykologer med mig, tror vil påvirke og plage det israelske samfund i mange år fremover, når opgaverne ved checkpoints og militær besættelse ophører i forbindelse med en løsning, hvornår det end bliver.”

 

”Måske er det en god ting for soldaternes mentale tilstand, at de ikke tænker over hvad de gør,” sagde Hansen. ”Én ting er at tænke over lidelsen forvoldt af, hvad man gør, og noget andet er at lide i hænderne på dem, der gør det. Den undskyldning, at en ordre er en ordre og at vi ikke tænker over den, er en som soldater af alle slags har brugt igennem historien, i nogle tilfælde med værre moralske konsekvenser end  andre.”

 

Hansen fortsætter med at forklare, at det, trods lejlighedsvis kritik, var tydeligt, på baggrund af gavmildheden hos donorlandene, at det meste af verden har en god forståelse for, hvad UNWRA foretager sig.

Sidste års budget på 72 mill.$ var baseret på bidrag fra donorer som Forenede Arabiske Emirater, Danmark, Sverige, Luxembourg, Sydkorea, Schweiz, Cypern, Indonesien, Tunesien, Kuwait, Thailand, Norge, Bahrain, Indien, Østrig, Kina, Irland, Malaysia, Holland, Japan, USA, Tyrkiet og Storbritannien.

EU-kommissionen og Vatikanet (The observer for the Holy See) gav også bidrag. Hansens hjemland, Danmark, bidrog med 7 mill.$ og Holland med 14 mill.$.

 

Ifølge Hansen, ”Vi er det største internationale humanitære organ hvad angår personale, uddannelse, sundhedsydelser og sociale ydelser. Og jeg tror at vores personale får en pæn portion velfortjent anerkendelse for alt det.

Samtidig er der sandsynligvis ikke noget FN-organ, der er talt mere ondt om, og som har været mere genstand for forsætligt forvrængede og urigtige fremstillinger af hvad vi er, end UNWRA,  de fleste så fuldstændigt hen i vejret  og så vilde, at det ikke kan blive taget seriøst af nogen, bortset fra små grupper af fanatikere, som er villige til at tro på alt, hvad de bliver fortalt.”

 

Hansen fastholdt også, at amerikanerne i det store og hele er enten misinformerede eller uinformerede. Med omhyggeligt udvalgte ord sagde han, at USA er blandt de lande, der har bedst mulighed for at få noget at vide om UNWRA´s arbejde. ”Måske er der så mange forskellige ting, der konkurrerer om amerikanernes opmærksomhed, at de ikke altid prioriterer den slags ting, som UNWRA foretager sig.  Jeg føler at mange har en god forståelse for det, men jeg ville også være uærlig, hvis jeg ikke sagde, at de fleste af disse bevidste fordrejninger synes at forekomme i USA, og der er en overraskende høj andel af folk i USA, som er villige til ukritisk at acceptere dem”.

 

å

 

UNWRA general-kommissær Hansen blev født i juni 1941 i Ålborg, Danmark.

Han fuldførte (tog embedseksamen og fuldførte videregående studier i  statskundskab) graduate og postgraduate studier i statskundskab ved Århus Universitet i 1966  og blev dernæst adjunkt i Internationale Forhold ved universitetet. Han begyndte sin karriere i FN i 1978 som assisterende generalsekretær for Programme Planning and Coordination og avancerede hurtigt gennem mange forskellige poster. Hansen blev udnævnt til generalkommissær for UNWRA af FN´s generalsekretær Boutros Boutro-Ghali i 1996.

 

 

Oversat fra engelsk af Dorte Marianne Dihver for Danpal

 

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Indsamlinger. Bogmærk permalinket.