Historisk dom fra Haag

DPV

Historisk dom fra Haag

Pressemeddelelse fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening 11. juli 2004

Den internationale domstol (ICJ) i Haag, den højeste og mest neutrale juridiske myndighed i verden afsagde fredag den 9. juli dom vedr. muren. Dommen er klar og tydelig. Muren er ulovlig. Israel skal omgående stoppe byggeriet og rive den allerede byggede del af muren ned. Dommen pålægger herudover Israel ”at reparere alle de skader forårsaget af mur byggeriet i de besatte områder”. Endelig opfordrer Domstolen FNs generalforsamling og FNs sikkerhedsrådet til at effektuere dommen.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening hilser dommen velkommen. Men må samtidig konstatere at Israel – endnu engang blæser på de internationale love og regler – ved at afvise såvel inden som efter dommens afsigelse at rette sig efter verdenssamfundets vilje.

Den 27. oktober 2003 godkendte FNs generalforsamling resolution ES-10/13 hvor muren karakteriseres som ”i uoverensstemmelse med relevante bestemmelser i den internationale lov”. Alle EU medlemslande godkendte FNs resolution ES-10/13.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening har ved flere lejligheder refereret til adskillige menneskerettighedsorganisationers betegnelse af muren som en overtrædelse af internationale love. Organisationer som Amnesty international, Human Rights Watch, Det Internationale Røde Kors og ikke mindst den anerkendte israelske menneskerettigheds organisation B´Tselem.

De menneskelige konsekvenser af muren er tydelige. Muren er direkte årsag til gentagne brud på menneskerettighederne; hundredetusinde palæstinensiske civile er udsat for restriktiv bevægelsesfrihed, begrænset adgang til marker og vandbrønde. Atter tusinder er isoleret fra arbejde, skoler og hospitaler. Tusinder af udpinte palæstinensere, bosat i isolerede enklaver som følge af muren, har været nødsaget til at forlade hus og hjem for at slå sig ned et andet sted.

De politiske konsekvenser af muren er ikke mindre væsentlige. Muren indlemmer de fleste bosættelser og bosættere (alle er ulovlige ifølge international lov) i de besatte områder i Israel. Resultatet er en de facto israelsk annektering af en større del af palæstinensisk land. Det udgør en alvorlig hindring for implementering af ”Køreplanen for Fred”, umuliggør en oprettelse af en levedygtig palæstinensisk stat og skader ikke mindst udsigten til varig og retfærdig fred i Mellemøsten.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening må desværre konstatere at hverken den danske regering eller de øvrige EU-lande indtil nu har taget de nødvendige skridt for at sikre at Israel retter sig efter FNs generalforsamlingsresolution ES-10/13. Samtidig hilser Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening domstolens påmindelse til de kontraherende parter af den 4 Geneve Konvention velkommen bl.a. EU-landenes forpligtelse til at sørge for Israel overholder Konventionen. Muren er ifølge Den Internationale Domstol, i modstrid med Konventionen, der netop er påtænkt for at beskytte civile under besættelse.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, opfordrer på baggrund af Den internationale Domstols afgørelse den danske regering til på ny at arbejde aktivt i EU med henblik på en seriøs efterlevelse af FNs resolutioner og Den Internationale Domstols afgørelse. Den danske regering opfordres samtidig til at arbejde aktivt for fred og for implementering af Køreplanen for Fred. En retfærdig fred mellem israelere og palæstinensere er kun en mulighed – uden muren.

Pernille Frahm kan træffes på mobil 40 19 4410 for yderligere kommentarer.

På vegne af, Pernille Frahm og Fathi El-Abed, henholdsvis Formand og Næstformand i Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

Med venlig hilsen

Fathi El-Abed

Næstformand/ Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

DANSK-PALÆSTINENSISK VENSKABSFORENING

Danish – Palestinian Friendship Association E-mail: danpal@danpal.dk H-page: www.danpal.dk

c/o Elsebeth Holm, Sødalen 15, DK-2820 Gentofte Giro: 9 31 81 19 CVR 20 78 28 03 Tlf/Phone: +45 35 35 48 68

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.