Niels Helveg Petersen: Danmarks EU-formandskab bør forpligte regeringen

Niels Helveg Petersen, Radikale Venstre

Danmarks EU-formandskab bør forpligte regeringen

3. april 2002

Det Radikale Venstres folketingsgruppe har i dag drøftet den kritiske situation i Mellemøsten og konsekvenserne for Danmarks politik i Mellemøsten. Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen siger i den anledning:

” Israels massive, militære indtrængen på Vestbredden og de militære angreb på palæstinensiske byer er i strid med FN’s vedtagelser og helt uacceptabel ud fra både principielle og politiske synspunkter. Israel er militært knusende overlegent – og allerede af den grund bør Israel anvende militær magt med langt større tilbageholdenhed. Israels befolkning og regering bør indse, at anvendelse af f.eks. kampvogne og kamphelikoptere imod klart underlegne modparter, eller forhindring af sårede i at nå frem til livsnødvendig behandling, afskæring af vandforsyning m.m., fremkalder meget stærke reaktioner, også i lande, der traditionelt hører til Israels venner.

Den israelske regerings kurs er tilmed aldeles udsigtsløs og vil aldrig kunne skabe sikkerhed for den israelske befolkning. Der findes ikke militære løsninger på konflikten; den kan kun løses ved at der straks etableres våbenhvile og ved at fredsprocessen atter sættes i gang. Det er ekstra tragisk at den militære optrapning finder sted umiddelbart efter at de arabiske lande for første gang er blevet enige om at anerkende Israel som led i en fredsløsning, hvor Israel trækker sig ud af de besatte områder og hvor der etableres en palæstinensisk stat.

USA er i dag verdens eneste supermagt. Det giver også USA ganske særlige forpligtelser i forhold til konflikten i Mellemøsten. Alene USA har muligheden for at lægge et afgørende pres på parterne. Jeg må stærkt opfordre USA til udnytte alle sine muligheder herfor. Det er nødvendigt, også ud fra det synspunkt at hvis ikke fredsprocessen i Mellemøsten på ny kommer i gang, fortoner mulighederne sig for på længere sigt at forebygge terrorisme og fanatisme.

Igennem EU har vi europæere muligheder for at påvirke forløbet. Det forudsætter, at EU optræder samlet. Som formandsland fra 1. juli i år må den danske regering i gang med at samle EU om en konstruktiv linie, som i denne fase nødvendigvis må være kritisk overfor den israelske regering. Formandskabet forpligter; europæisk enighed er nødvendig og regeringen må nu aktivt engagere sig” siger

Niels Helveg Petersen

Dette indlæg blev udgivet i Andet, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.