Gaza – bryd blokaden og straf krigsforbryderne!

DPV, DPV

Gaza – bryd blokaden og straf krigsforbryderne!

Halvanden million palæstinensere i Gaza har nu i snart 3 år været spærret inde og været uden adgang til nødvendige forsyninger. Ved årsskiftet 2008/09 blev befolkningen i den smalle stribe land tilmed angrebet af besættelsesmagten Israel med voldsom militær ildkraft med store tab af menneskeliv og voldsomme ødelæggelser til følge.

Den selvbestaltede fangevogter over denne store civilbefolkning er den israelske regering, som mener at kunne tvinge befolkningen til at underkaste sig israelsk interesse- og sikkerhedspolitik – og er uvillig til at indlede forhandlinger på grundlag af FN’s resolutioner.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforeningen finder det beskæmmende for det internationale samfund, at Israel fortsat slipper afsted med sine handlinger, som absolut ikke er selvforsvar, men en klar overtrædelse af international lov. Det er solidt dokumenteret af menneskeretsgrupper – og hvad angår det militære angreb – i Goldstone-rapporten.

Det er eksempelvis dybt pinligt, at EU-landene finder sig i, at Israel forhindrer europæiske parlamentarikere og ministre i at besøge Gaza. Ligeledes må det kritiseres, at Egypten reelt understøtter Israels blokade ved at gøre grænsen til Gaza mere lukket end tidligere.

De seneste måneder har Goldstone-rapporten været drøftet i FN og – trods den omfattende dokumentation af overgreb – politisk blevet behandlet som et råddent æg af en række lande, som er stærkt besluttede på at Israel ikke må udsættes for kritik.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening må desværre tælle Danmark med som et land, der i denne sag er parat til at glemme sin opbakning til international retshåndhævelse – med begrundelse i en forkert påstand om optakten til overgrebet mod Gaza. Udenrigsminister Per Stig Møller, hævder vedblivende at det var provokationer fra palæstinensere i Gaza som udløste krigen – selvom det står klart, at Israels angreb, var besluttet måneder forinden – mens våbenhvilen med Hamas var fungerende.

Det bør stå klart for enhver, at det er befolkningen i Gaza som lige nu har absolut mest behov for opmærksomhed og konkret støtte. De har ikke alene brug for humanitær og økonomisk bistand, men også brug for oprejsning efter de mange overgreb.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening opfordrer Danmark til såvel at arbejde aktivt for at bryde Israels blokade af Gaza som at arbejde for at FN tager hånd om at retsforfølge parternes overtrædelse af folkerettens love om krigsførelse – især Israels i Goldstone rapporten dokumenterede overgreb mod den palæstinensiske civilbefolkning – eventuelt af den internationale straffedomstol.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.