Projekter i DPV

Hans Nebel, DPV

Projekter i DPV

Af Hans Nebel, Projektkoordinator

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er nu i gang med to projekter i Palæstina: ”Et Demokratisk og Frugtfuldt Palæstina” og ”Stop Vold imod Kvinder i Palæstina”. Det første støttet af Danida med godt 4.700.000 kroner over 2 år. Det andet støttet af Kvinfo med 1 mio. kr. over 1 år.

Danida projektet støtter afholdelse af 105 demokratikurser/menneskerettighedskurser i civile organisationer overalt i landsbyerne på Vestbredden og i Gaza samt plantning af 128.000 frugttræer ligeledes på Vestbredden og i Gaza. Kurserne er om menneskerettigheder i almindelighed og om bøndernes ret til at bruge deres jorde og vandressourcer på trods af besættelsesmagtens brug og misbrug af begge dele.

Vores samarbejdspartner Palestinian Agricultural Relief Committees, PARC,  er Palæstinas største landbrugsorganisation med landboforeninger overalt I landet.  Arbejdet er nu i gang med forberedelse af: afholdelse af demokratikurser, aftaler med interesserede i landsbyerne om deltagelse i projektet, licitation for levering af planter, ansættelse af ledere af projektet i distrikterne, igangsættere og tilsynsførende i landsbyerne, ansættelse af ressourcepersoner til diverse kurser og lokal monitorering af projektets gennemførelse.

Kvinfo projektet forestås af kvindeorganisationen Rural Women Development Society, RWDS. Den er en sammenslutning af 85 lokale kvindeklubber fra Vestbredden og fra Gaza. Kvindeklubberne er selvstændige lokalt baserede klubber. De har deres egen selvvalgte bestyrelse. De vælger selv deres programmer. Disse er helt bestemt af kvindernes behov i dagligdagen: Hvordan får vi mad nok til familien på trods af alle restriktionerne under besættelsen?  Tilberedning af maden, dyrkning eller indsamling af fødevarer; sundhedskurser med deltagelse af læger og sygeplejersker; psykiatriske kurser om behandling af børn, der lider af traumer forårsaget af raids i landsbyerne fra besættelsesmagtens side; deltagelse i landsbyernes og landets styre, forberedelse til deltagelse i valg etc.

Kvindeprojektets mål er at finde mekanismer til afskaffelse af vold imod kvinder. Midlet er at samle kvindegrupper om 1. At advokere for kvinderettigheder 2. Udvikle lobbyaktiviteter 3. Forhindre vold imod kvinder gennem en samlet indsats fra kvinderetsgrupper. 4. Skabe opmærksomhed om vold i hjemmene og i samfundet gennem identifikation af mulig vold – 120 mandlige landsbyrødder undervises i identifikation af vold og i håndtering af tilfælde, hvor der er konstateret vold,  eller der er mistanke om vold, 140 kvinder fra forskellige kvindeklubber undervises i det samme med henblik på særlig indsats til forhindring af vold og i tilfælde af konstateret vold i en indsats for hjælp til den voldsramte. 35 kvinder får særlig træning i sociale undersøgelsesmetoder;  5.  8  grupper trænes med henblik på lokal støtte til sessionerne i  7 distrikter på Vestbredden.

I Gaza opføres der teaterstykker om kønsdiskrimination og om vold imod kvinder med oplæg til efterfølgende debat i landsbyerne.

En særlig indsats bliver gjort for ophævelsen af § 340 i loven om civile rettigheder, der tillader æresdrab eller giver mulighed for reduktion i strafudmålingen ved æresdrab. Bestemmelsen er fra den jordanske lov i 1956. På grund af besættelsen har der ikke kunnet ændres i den civile lovgivning i Palæstina siden da. Kvinderne er bevidste om, at dette arbejde er en indsats på lang sigt, men de tager kampen for total ophævelse af paragraffen allerede nu med demonstrationer og tilkendegivelse af deres rettigheder og villighed til at gøre dem gældende.

Begge projekter følges af hver sin gruppe, der informeres om de respektive projekter, deltager i  diskussioner om gennemførelse af dem. I forbindelse med kvindeprojektet afholdes der i oktober 2009 et seminar i Danmark med deltagelse af såvel palæstinensiske som danske kvinder engageret i arbejdet imod vold mod kvinder.

I oktober arrangeres der en studietur til Palæstina, hvor deltagerne møder palæstinenserne i deres hverdag bl. a. kvindegrupper engageret i projektet. Se andetsteds i Nyhedsavisen.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.