Pressemeddelelse: Konklusionerne fra Tribunalet om Israel og Folkeretten

Human Rights March

Pressemeddelelse: Konklusionerne fra Tribunalet om Israel og Folkeretten

Tribunalet blev afholdt den 26. og 27. januar 2008 i København.

Under tribunalet er der blevet aflagt vidnesbyrd af palæstinensiske kvinder og børn løsladt fra israelske fængsler, ekspertvidner, læger, advokater m.fl.

Seks danske eksperter (se vedhæftede liste) har på baggrund af vidnernes udsagn forholdt sig til følgende spørgsmål:

1. Overholder de israelske myndigheder deres forpligtelser som besættelsesmagt over for palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab?

2. Udsættes palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab for en behandling, som bryder med internationale konventioner og FN’s torturkonvention?

3. Overholder Israel FN’s konvention om børns rettigheder, når det drejer sig om fængslede palæstinensiske børn.

Ekspertpanelets konklusioner på vidneafhøringerne:

(Se den fulde tekst andetsteds på siden)

ad.1

Det er panelets opfattelse, at Israel ikke overholder sine forpligtelser i henhold til den 4. Geneve konvention. Panelet konkluderer, at der uden rimelig tvivl foreligger alvorlige krænkelser fra israelsk side på de her nævnte konventionsbestemmelser om retfærdig rettergang.

ad.2

Konklusion: I mange lande anvendes tortur, men oftest af politiet, for at få oplysninger eller en tilståelse. I Israel er tortur imidlertid også særdeles udbredt i fængsler, hvor den kun kan have til formål at ydmyge og nedbryde fangens personlighed. Dette lykkes i vidt omfang og det rammer ikke alene den direkte torterede, men hele familien. Barnet, hvis forældre er torteret oplever i vid udstrækning at forældrene har mistet deres forældreevne, fordi de torterede efter torturen ikke magter at handle empatisk. Forældrene lider, hvad enten det er dem selv, der er torteret eller de ser resultaterne af tortur af deres børn. Da 40 procent af de palæstinensiske mænd har været fængslet -og de fleste torteret er hele befolkningen således berørt. Mange lider af PTSD (post traumatic stress disorder), men som et af vidnerne bemærkede, de løslades fra et lukket fængsel, men kommer ud i samfundet, der er et åbent fængsel. De lider derfor ikke alene af PTSD, men også af CTSD (continuous traumatic stress disorder).

ad.3

Det er panelets opfattelse, at Israel ikke overholder sine forpligtelser i henhold til FN’s konvention om barnets rettigheder. Det står klart for panelet at Israel på ingen måde overholder Børnekonventionen i relation til tilbageholdelse og fængsling af børn.

Journalister, der ønsker andre oplysninger, baggrundsmateriale eller aftaler om interviews med vidner kan henvende sig til:

Karen Henriksen, e-mail: henriksen.k@gmail.com Telefon: 6065 1617

Ligesom man er også velkommen til at kontakte de enkelte eksperter fra panelet, jf. vedhæftede liste.

Tribunalet var arrangeret af: Human Rights March i samarbejde med

FN-forbundet og Mandela Center, Danmark

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.