Den internationale politik overfor Hamas fører til humanitær katastrofe og er en kollektive afstraffelse af Gazas befolkning

DPV, DPV

Gaza_indsamling_2007

Den internationale politik overfor Hamas fører til humanitær katastrofe og er en kollektive afstraffelse af Gazas befolkning

USA, Israel og EU har ikke anerkendt palæstinensernes valg af Hamas, og har siden valget forsøgt at få væltet den Hamas-ledede regering og genindsat det korruptionsplagede Fatah ledede styre. Denne politik har ført til stor splittelse og intern borgerkrig mellem palæstinenserne i de besatte områder og senest til en Hamas magtovertagelse af Gaza striben i juni 2007.

Den førte politik har imidlertid ikke resulteret i en markant afstandtagen fra Hamas blandt palæstinenserne – snarere tværtimod. Til gengæld resulterer politikken nu i en meget omfattende kollektiv afstraffelse af den palæstinensiske civil-befolkning i Gaza, der i forvejen er et forarmet og krigsplaget område. En afstraffelse, der tilmed er en grov overtrædelse af Geneve Konventionen om krigsførelse og behandling af civile under krigshandlinger.

Israels isolation af Gaza resulterer i humanitær katastrofe – og får langvarige konsekvenser

Gaza er på størrelse med Langeland og huser omkring 1,8 mio. mennesker. Israels tilbagetrækning fra bosættelserne i Gaza i 2005 resulterede ikke i en befrielse af Gaza. Iflg. FN, israelske og internationale menneskerettighedsorganisationer er Gaza stadig besat af Israel den dag i dag (oktober 2007), fordi Israel de-facto kontrollerer al adgang til og fra Gaza – incl. søveje og luftveje.

Israel har fra sommeren 2006 udført en række store militære offensiver, bombning af elforsyningsanlæg, lydbomber og gradvist isoleret området med hyppige lukninger af alle grænseovergange. Dette har kastet befolkningen i dybere isolation og forarmelse end nogensinde før. Det skønnes at store dele af befolkningen siden 2006 er blevet afhængig af hjælp udefra, en hjælp, der i øvrigt også ofte strander ved de israelske kontrolposter på vej ind i Gaza.

Fuld blokade af Gaza

Efter Hamas’ magtovertagelse over Gaza i juni 2007 har Israel nu permanent lukket flere af grænseovergangene og siden august kraftigt begrænset al vare- og persontransport til og fra området. Tonsvis af varer fra Gaza rådnede og gået tabt, mens tusinder af civile venter på at komme in eller ud af Gaza. Da Gaza, pga. af mange års under-udvikling, er helt afhængig af kontakt til omverdenen, fører denne de-facto blokade til en humanitær katastrofe situation i Gaza. Iflg. FNs organisationer i området betyder lukningen desuden, at al privat virksomhed i Gaza ruineres med store konsekvenser for fremtiden. Hvis lukningen fortsætter nogle måneder, vil det tage 3-8 år at genopbygge den i forvejen forkrøblede private sektor i Gaza. 

Den nu totale isolering af Gaza uddyber civilbefolkningens håbløse situation, og er i strid med Geneve Konventionen. Som besættelsesmagt har Israel ansvar for civilbefolkningens ve og vel. Men Israel kan forsætte sin politik, fordi det internationale samfund herunder EU kun svagt påtaler Israels tiltag og dernæst ikke tager de nødvendige skridt for at få Israel til at respektere konventionerne.

Læs mere om Gazas situation på følgende hjemmesider:

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.