En strategisk vision

Bitter Lemons

En strategisk vision – interview med Marwan Barghouthi

Et palæstinensisk synspunkt.

Marwan Barghouthi er parlamentsmedlem for FATAH-bevægelsen.. Siden 2002 har han været indespærret i et israelsk fængsel.

Bitter Lemons (BL): Fangernes Dokument var et initiativ, der blev startet af repræsentanter for alle de palæstinensiske fraktioner i israelske fængsler. Hvordan gik det til ?

Marwan Barghouthi (MB): Dokumentet fremkom som en reaktion på forværringen, som vi har set i det palæstinensiske samfund og de farlige tegn på internationale spændinger. Det fremkom på baggrund af en dyb bekymring for at det hele skulle komme ud af kontrol. Det fremkom på baggrund af skærpelsen af belejringen af det palæstinensiske folk.

Idéen var at udtænke et dokument, der var en fællesnævner for alle de politiske kræfter, hvilket er en vanskelig sag i den palæstinensiske sammenhæng, fordi de fleste af grupperingerne har forskanset sig bag deres programmer og ikke er vant til tanken om et fælles program. Vi følte, at det var på høje tid, at en fælles palæstinensisk strategi blev formuleret. Det krævede ugers diskussioner, før vi blev enige om dette initiativ og dets nuværende form.

Vi mener, at dette er et historisk dokument, som vil være en støtte for enhver af os – hvis det bliver godtaget – i bestræbelserne på at forene de politiske programmer og retorikken og fjerne det borgerkrigens spøgelse, som truer vort folk. Vores håb er, at det også vil være et gennembrud i den mur af undertrykkende belejring, som vi lider under.

BL: Der har været megen opmærksomhed rettet mod den kendsgerning, at Dokumentet opfordrer til oprettelsen af en palæstinensisk stat inden for 1967-grænserne og at dette implicit er en anerkendelse af Israel og at det er derfor, at HAMAS er modstander af det. Er det sådan man bør læse Dokumentet ?

MB: DE palæstinensiske grupperinger har i mange år – men især efter udbruddet af al-Aqsa Intifadaen – været enige om, at målet for det palæstinensiske folk er at etablere en stat med fuld suverænitet over alle territorier, som blev besat af Israel i 1967. PLO’s og Israels gensidige anerkendelse af hinanden fandt sted for 16 år siden og dette dokument har intet med med dét at gøre.

HAMAS’s og Islamic Jihad’s lederskab i fængslerne deltog faktisk i udarbejdelsen af dette dokument. De underskrev det og vil støtte det trods modstand fra nogle HAMAS- og Islamic Jihad-ledere uden for fængslerne. Jeg mener, at den modstand er forhastet og er fremkommet uden tilbørlig overvejelse.

En nærlæsning af Dokumentet burde gøre det klart, at det er et dokument om nationale forhold, national enhed og politisk partnerskab. Det vedrører fællesnævnere og fremmer ikke noget enkelt partis politik. Det er ikke det program, som Præsident Mahmoud Abbas blev valgt på, og det er ikke HAMAS’s program.

Det er et enhedsprogram og en strategisk plan for alle. Alle partier må lære at sameksistere på baggrund af deres forskellige programmer, men de bør gøre det inden for en sammenhæng med en enhedsstrategisk plan og vision. Jeg har tillid til, at lederskaberevne i HAMAS og Islamic Jihad i sidste instans vil være enige i dette dokument.

BL: Men underskriverne fra HAMAS og Islamic Jihad trak deres underskrifter tilbage. Hvad skete der ?

MB: De ledende HAMAS- og Islamic Jihad-medlemmer i fængslerne deltog faktisk i udarbejdelsen af dette dokument og vi er i konstant, permanent og daglig kontakt. I Hadarim-fængslet sidder der flere ledende medlemmer fra de forskellige palæstinensiske politiske grupperinger og vi har også kontinuerlig kontakt og konsultationer med ledere i andre fængsler.

Denne kontinuerlige dialog og konsultation gjorde arbejdet med dette dokument meget lettere, fordi vi har en gensidig forståelse og absolut tillid til hinanden. Vi står sammen på kampens barrikader og i modstanden. HAMAS- og Islamic Jihad-lederne, der underskrev Dokumentet er velkendte skikkelser i kampen. De afviste forslaget om en folkeafstemning, men støtter stadig Dokumentet.

BL: Forventede fangerne, at Dokumentet ville komme til at spille så vigtig en rolle ?

MB: Fangerne håbede, at Dokumentet ville få opbakning og blive hilst velkomment, men den støtte der er blevet det til del, overgik deres forventninger.

BL: Støtter du Præsident Mahmoud Abbas’s beslutning om at lægge dokumentet ud til en folkeafstemning uden hensynstagen til HAMAS’s og den palæstinensiske regerings holdning ?

MB: Formålet med Dokument er at nå frem til forsoning. Vi kalder det Dokumentet for National Forsoning; og forsoning fremkommer gennem dialog, hvilket burde være grundlaget for at vedtage Dokumentet. Endvidere blev Præsident Abbas’s beslutning om at godtage og støtte dokumentet i høj grad værdsat af fangerne i alle fængslerne, som roste denne principfaste holdning. Vi mener, at der stadig er en god mulighed for, at der kan opnås enighed om Dokumentet gennem dialog, som er vores allesammens prioritet.

BL: Nogle fraktioner – deriblandt HAMAS og PFLP mener, at enhver folkeafstemning burde omfatte alle palæstinensere, også dem der befinder sig uden for Palæstina. Er du enig i det ?

MB: Det har vi altid opfordret til. Og faktisk står der under et af punkterne i Dokumentet, at enhver afgørende vigtig beslutning bør træffes med deltagelse af hele vort folk, hvad enten det befinder sig i hjemlandet eller i eksilet.

BL: Hensigten med Dokumentet var at virke for national forsoning, men det synes at have sået mere splid. Hvad mener du om den udvikling og hvordan kan palæstinenserne undgå yderligere splittelse ?

MB: Dette Dokument kan starte en samlet proces i Palæstina. Det kan aktivere forenede institutioner til beskyttelse af demokratiske erfaringer og konsolidere retssamfundet og tilbyde løsninger på vigtige strategiske spørgsmål Dokumentet åbner op for afgørelse af sager vedrørende PLO’s institutioner og gøre det muligt for HAMAS og Islamic Jihad at tilslutte sig på det grundlag, at PLO er den legitime og eneste repræsentant for vort folk, hvorind det befinder sig. At styrke og omstrukturere PLO er en national nødvendighed. Dette Dokument åbner også op for dannelsen af en national enhedsregering.

Marwan Barghouthi er parlamentsmedlem for FATAH-bevægelsen.. Siden 2002 har han været indespærret i et israelsk fængsel.

Oversat fra engelsk for DPV Af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Demonstrationer, Gamle indlæg, Møder. Bogmærk permalinket.