Farlige og beskidte tricks i Palæstina

Electronic Intifadfa

Farlige og beskidte tricks i Palæstina

Af Ali Abunimah, The Electronic Intifadfa, 6. Juni 2006

Præsidenten for den Palæstinensiske Myndighed (PA) og leder af FATAH, Mahmoud Abbas presser den interne palæstinensiske situation ud i en farlig og unødvendig krise. Han har indkaldt til en folkeafstemning, for at vinde folkelig støtte til et dokument, der er forfattet af HAMAS- og FATAH-medlemmer, der sidder indespærrede i israelske fængsler, der opfordrer til dannelsen af en palæstinensisk stat side om side med Israel, i alle de områder, der i 1967 blev besat.

Men Abbas’s trick har intet at gøre med at fremme oprettelsen af en sådan stat og har alt at gøre med FATAH’s manglende evne til at lære at leve med sit nederlag ved valget til den lovgivende forsamling sidste januar. Uden at rådføre sig med PA’s premierminister Ismail Haniyeh fra HAMAS’s ledelse, bekendtgjorde Abbas, at HAMAS havde 10 dage til at acceptere fangernes dokument helt uændret; i modsat fald ville han indkalde til en folkeafstemning.

HAMAS gjorde det klart, at det anser en folkeafstemning for at være lovstridig. Palæstinensisk lov har ingen bestemmelse om folkeafstemninger og kun det lovgivende råd, hvor HAMAS har et meget stort flertal kan ændre loven. Det er ligegyldigt; Abbas synes, ligesom præsident Bush at finde midler til at gøre hvad som helst han ønsker, når behovet opstår.

Efter sammenbruddet af forhandlinger mellem HASMAS og FATAH 5. juni meddelte Abbas, at han ville gå videre med planen om en folkeafstemning i kraft af et “præsidentdekret”. Næste morgen bekendtgjorde han en tredages forlængelse af sin deadline for at give mulighed for en “dialog”, men gjorde det klart, at HAMAS måtte godtage eller afvise dokumentet, som det foreligger.

Uden at tage hensyn til den HAMAS-ledede PA, sammenkaldte Abbas PLO’s eksekutivkomité, som ikke er valgt ,og kun står til ansvar over for sig selv, men hvor hans politiske meningsfæller har flertal, til godkendelse af folkeafstemningen. Dette er i tråd med hans nylige påstand om, at det er PLO og ikke PA, der er palæstinensernes sande repræsentative organ.

Det kunne være et overbevisende argument, hvis ikke FATAH-lederne siden de i 1993 underskrev Oslo-Aftalerne har afviklet PLO som et reelt repræsentativt organ og sat alle deres bestræbelser ind på at op opbygge PA som deres magtbase. Da de så mistede grebet om PA genopdagede de pludseligt PLO. Men manglen på oprigtighed kan aflæses af den kendsgerning, at Abbas overhovedet ikke hat sagt noget om at inkludere alle palæstinensere – og flertallet af dem bor i tvungent eksil og diaspora – i vælgerbefolkningen.

Ingen folkeafstemning, der alene foregår i de besatte områder kan være repræsentative for hele det palæstinensiske folk. Der er faktisk ikke nogen grund at til at afholde sådan en folkeafstemning, selv ikke hvis målet er at fremme fredsprocessen. Man kunne få den tanke på baggrund af den hast hvormed Abbas optræder, at Israel desperat tilbyder palæstinenserne en stat i Østjerusalem, på Vestbredden og i Gaza-striben og at kun HAMAS’s stædighed står i vejen.

Det stik modsatte er tilfældet. Det har længe været klart, at et flertal af palæstinensere i de besatte områder accepterer to-statsløsningen og støttede Oslo-Aftalerne i håbet om at få deres ønske opfyldt. Hamas’s ledere har tilkendegivet deres egen villighed til at anerkende Israel og acceptere staten, men kun på grundlag af lighed og gensidighed. Hamas-lederne argumenterer med at ubetingede palæstinensiske indrømmelser hidtil blot har medført flere israelske krav.

Og trods Israels forsatte mordkampagne har HAMAS opretholdt en ensidig våbenhvile gennem mere end et år. Det er Israel som i praksis har afvist to-statsløsningen. Det bliver ved med at bygge nye bosættelser på hele Vestbredden og dets premierminister Ehud Olmert er netop vendt tilbage fra Washington, hvor han søgte og fik USA’s opbakning til sin plan om ensidig anneksion af en stor del af Vestbredden og gøre den stat, som palæstinenserne ønsker, til en umulighed.

Imidlertid fortsætter Abbas, for at bevise at han er nyttig, om ikke for sit eget folk, så i det mindste for Israel og USA med at gøre indrømmelser uden at få noget til gengæld. Hemmeligheden bag truslen om en folkeafstemning er, at Abbas og hans allierede hjemme og i udlandet leder efter en måde hvorpå de kan underminere HAMAS’s legitimitet, som ærligt og redeligt blev vundet ved valgurnerne.

Det lader til, at planen går ud på at indkalde til en folkeafstemning om et ukontroversielt spørgsmål – vurderet sådan på baggrund af den palæstinensiske enighed om at gå ind for en to-statsløsning – og så hvis det bliver vedtaget med det forventede store flertal – hævde, at dette flertal er en specifik opbakning til Abbas og hans miskrediterede fraktion og en forkastelse af HAMAS. Hvis den HAMAS-ledede PA prøver at hindre folkeafstemningen, kan Abbas tænkes at ville bruge dette som et påskud til at opløse det lovgivende råd og erklære en “undtagelsestilstand” eller indkalde til nyvalg, som FATAH ville sikre sig at vinde.

Der er en baggrund for alt dette: Lige efter valget i januar rapporterede The New York Times 14. Februar, at amerikanske og israelske embedsmænd “på højeste niveau” mødtes i det amerikanske udenrigsministerium for at lægge planer om at bringe HAMAS til fald ved at “udsulte” PA.

“FATAH er nu besat af tanken om at omgøre dette valg så snart som muligt”, blev Khalil Shikaki, en palæstinensisk interviewer med tætte forbindelser til FATAH, citeret for at sige, “også Israel og Washington ønsker at gøre ende på det”. Siden HAMAS rykkede ind i regeringskontorerne, har nogle FATAH-ledere gjort alt hvad de kan for at lægge hindringer i vejen for HASMAS og offentligt givet det skylden for USA/EU/Israel’s blokade og afvist at stille sikkerhedsstyrker til rådighed for det HAMAS-ledede indenrigsministerium.

Ha’aretz rapporterede 28. Maj, at Abbas bad Israel om tilladelse til at forøge sin “præsidentgarde” fra 2.000 til 10.000 mand for at skabe en personlig milits under hans direkte kontrol, ud over de andre PA-sikkerhedsstyrker der er underlagt et FATAH-lederskab. Med den israelske regerings medvirken vil Abbas-militsen blive bevæbnet af et tredje land (Ha’aretz 29. Maj).

Israels formål med overførslen Af disse våben, fortalte en ledende militær talsmand, er “at gøre Abbas i stand til at ordne HAMAS og andre islamiske grupper.”(26. Maj). “Tiden er ved at løbe ud for HAMAS”, fortalte en talsmand fra FATAH’s sikkerhedsstyrker til Sunday Times fra London(28. Maj).Talsmanden der anklagede HAMAS for at planlægge at myrde Abbas erklærede, “Vi vil vælge den rette tid og stedet for det det militære opgør. Men derefter vil der ikke være noget tilbage af HAMAS’s militser”.

Det er ekstremt farlige og ubesindige ord. HAMAS’s ledere har klogeligen givet udtryk for deres beslutning om ikke at lade sig trække ind i en borgerkrig, men det er bekymrende, at sammenstød mellem FATAH-militser og medlemmer af HASMAS har medført et tiltagende antal døde og sårede. På den baggrund må Abbas’s folkeafstemning anskues som det den er – endnu et usselt forsøg i Bush-regeringens stil på at bruge “demokratiet”, ikke til at klarlægge folkets vilje, men til at forpurre den. Palæstinenserne bør være opmærksom på faren, men bør ikke lade sig lede på afveje; de bør koncentrere hele deres opmærksomheden om modstanden mod den apartheidstat, som Israel i sammenrotning med Vesten er i gang med at opbygge i deres land.

Ali Abunimah er stiftende medlem af The Electronicvv Intiofada-teamet

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Nyhedsbreve. Bogmærk permalinket.