Canadisk fagforening slutter op om boykotten af Israel

Coalition Against Israeli Apartheid

Canadisk fagforening slutter op om boykotten af Israel

Pressemeddelelse fra Coalition Against Israeli Apartheid, 29. maj 2006

27. Maj 2006 – The Coalition Against Israeli Apartheid lykønsker CUPE

(Canadian Union of Public Employees) i Ontario med vedtagelsen af Resolution 50 til støtte for den globale kampagne imod Israelsk apartheid. Resolutioinen blev vedtaget med overvældende støtte på den største provinskongres i fagforeningens historie, der fandt sted 24. – 27. Maj i Ottawa, Canada. Mere end 900 delegerede fra CUPE’s lokalafdelinger deltog i kongressen. CUPE repræsenterer mere end 200.000 arbejdere i den offentlige sektor i Ontario og er den største fagforening inden for den offentlige sektor i provinsen.

Resolution 50 udtrykker CUPE’s støtte til den internationale kampagne for boykot, frigørelse for økonomiske interesser i og sanktioner imod Israel indtil det lever op til sin forpligtelse til at anerkende det palæstinensiske folks umistelige ret til selvbestemmelse og fuldt ud overholder Folkeretten, herunder FN-resolution 194, der fastslår de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage.

På Kongressen talte delegerede imod israelsk apartheid og mindede om den aktive rolle CUPE spillede i kampagnen imod sydafrikansk apartheid. Denne resolution indgår som led i en omsiggribende kampagne, der blev startet 9. Juli 2005 af flere end 170 palæstinensiske organisationer, deriblandt The Palestinian General Federation of Trade Unions for boycott, divestment and sanctions (BDS) against Israel .

Resolutionen forpligter CUPE til at bibringe medlemmerne viden om den israelske stats natur og den canadiske støtte til den racistiske praksis i Israel. CUPE vil også opfordre The Canadian Labour Congress (CLC) til at tilslutte sig kampagnen imod israelsk apartheid, især kampagnen for at få Apartheidmuren revet ned.

For tilslutning til kampagnen eller vedrørende organisering af møder og skoling om israelsk Apartheid kan man kontakte endapartheid@riseup.net

Resolutionens fulde tekst lyder som følger:

CUPE Ontario vil:

1. Sammen med palæstinensiske solidaritets- & menneskerettighedsorganisationer udvikle en et uddannelseskampagne om den israelske stats apartheidnatur og canadisk politisk og økonomisk støtte til dertil.

2. Støtte den internationale kampagne for boykot , frigørelse for økonomiske interesser i Israel og sanktioner indtil Israel levere op til sin forpligtelse til at anerkende det palæstinensiske folks umistelige ret til

Selvbestemmelse og fuldt ud overholder Fokerettens regler, herunder

de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage til deres hjem og ejendomme som bestemt i FN-resolution 194.

3. Opfordre CUPE’s landsorganisation til at efterforske canadisk medvirken til besættelsen og opfordre CLC til at slutte sig til os i lobby-arbejdet imod den israelske stats apartheidagtige praksis og opfordre til den øjeblikkelige nedrivning af muren.

FORDI:

* den Israelske Apartheidmur er blevet fordømt og konstateret værende ulovlig ifølge Folkeretten * flere end 170 palæstinensiske partier, fagforeninger og andre organisationer deriblandt The Palestinian General Federation of Trade Unions udsendte i juli 2005 en opfordring opfordring til en global kampagne for boykot og frigørelse fra økonomiske interesser imod Israel i stil med de forholdsregler, der blev iværksat mod sydafrikansk apartheid * CUPE i delstaten British Columbia har klart og tydeligt fordømt besættelsen af Palæstina og har igangsat en uddannelseskampagne om den israelske stats apartheidagtige praksis.

Pressekontakt: Khaled Mouammar (905) 508 0562

The Coalition Against Israeli Apartheid holdt sit første møde i protest mod krigsforbryderen Ariel Sharons besøg i Toronto. Vi har siden besluttet at fortsætte vore bestræbelser på at modarbejde israelsk apartheid ved i Toronto at danne en bred kampagne for boykot og sanktioner. Vi er en koalition af græsrodsorganisationer, engagerede i at støtte den palæstinensiske bevægelse for retfærdighed, menneskerettigheder og selvbestemmelse.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.