Omskrivning af Lov 4681 så den skaber fred…

EI

Omskrivning af Lov 4681 så den skaber fred…

Denne artikels forfatter har på egen hånd omskrevet en meget pro-israelsk lov fra Repræsentanternes Hus i USA.

“De par ændringer til en del af Loven (H.R. 4681) har en langt større mulighed for at skabe fred i Palæstina end originalen, skriver hun.

Af Rima Merriman, The Electronic Intifada, 24 March 2006

Palæstinensiske aviser er fyldt med ansigterne på den nye palæstinensiske regering, elegante mænd og en enkelt kvinde. De skal nu ind og begynde på en allerede umulig opgave – palæstinensisk udvikling inden for uddannelse, sundhed, landbrug, planlægning, socialområdet, turisme, telekommunikation, transport, Jerusalem etc.

Der er ikke en eneste terrorist mellem dem, men det gør ingen forskel for USA, der allerede er begyndt at underminere den nye regering under det skandaløse påskud, at ville fremme “udviklingen af demokratiske institutioner i områderne, der er under den administrative kontrol af det palæstinensiske selvstyre samt af andre årsager”.

Således er sproget i et antipalæstinensisk lovforslag (H.R. 4681), der netop er blevet fremlagt i Repræsentanternes Hus af en samling folk og blandt dem, bogstaveligt talt, en Mr. Israel.

Denne ensidige høring om dette lovforslag har kun tre vidner: En israelsk brigadegeneral, en forsker, der påstår, at det palæstinensiske centralbureau for statistik medregner 1.3 millioner palæstinensere for meget, og endelig en forsker, der siger, at EU yder det palæstinensiske selvstyre penge til en krig mod Israel.

Og det er ikke alene penge, USA ønsker at holde tilbage fra palæstinensernes

demokratisk valgte regering. Det er også arbejdskraft eller “mennesker”, noget donorer har forsøgt at opbygge i de besatte område i årtier.

Regeringen i USA truer med at fratage enhver, der tager arbejde for denne regering for sit amerikanske statsborgerskab, sådan løber rygtet i Ramallah.

Palæstinensiske studenter må, når de kommer tilbage efter at have studeret i USA på USAID stipendier heller ikke tilbyde deres tjenester til den palæstinensiske regering.

Ideen er, at lade de hårdtplagede palæstinensere sprælle hjælpeløst rundt i bestræbelserne på at reformere deres regeringsinstitutioner, at lade alle udviklingsprojekter, som donorerne i årevis har investeret i glide tilbage til år nul, at lade den palæstinensiske befolkning blive betjent af NGO’er.

Alt dette passer perfekt med Israels mål, nemlig den fortsatte splittelse af de nationale palæstinensiske forhåbninger.

Vestbredden er nu godt og vel på vej til at blive delt i tre kantoner ved hjælp af “Muren” og “tilkørselsvejene”, som Israel er ved at bygge.

De gode USA borgere, der har introduceret lovforslaget i Repræsentanternes Hus (Ros-Lehtinen (på eget initiative), Lantos, Cantor, Chabot, Ackerman, Engel, Pence, Weller, Harris, Burton of Indiana, McCarthy, Cardoza, Mack, Bean, Crowley, Lynch, Jo Ann Davis fra Virginia, Chandler, Brown of South Carolina, McCaul of Texas, King of New York, Israel, Berkley, Poe, Royce, Blackburn, Tancredo, Schiff, Sherman og Nadler) har kun Israels interesser på sinde og ikke antydningen af sympati for de palæstinensiske folks 57 års lidelser og afsavn i Israels grådige skygge.

De har ingen interesse i at løse konflikten, i at anerkende palæstinensiske rettigheder eller vedkende sig israelske forpligtelser – forpligtelser som Israel gang på gang har negligeret.

Synd og skam! De gode USA-borgere, der står bag lovforslaget trækker helt og holdent i Israels retning, vipper magtbalancen en endnu længere væk, så den nu nærmest er lodret.

Se bare på den forfærdelige og ydmygende forestilling, hvor israelske tanks og luftbårne styrke i Jerico for nylig spillede med musklerne over for mennesker, der var ude af stand til at forsvare sig selv, og her taler jeg ikke om fangerne, men om det palæstinensiske selvstyres funktionærer.

Se bare på forestillingen, hvor beboerne fra Gaza går rundt sultne og uden job, fordi Israel ikke mindst takket være den ensidige tilbagetrækkelse godt og grundigt har sat dem i bur.

De gode USA-borgere bag lovforslaget har blandt mange andre sørgelige krav, at det palæstinensiske selvstyre “offentlig anerkender Israels ret til at eksistere som en jødisk stat at vende tilbage og holde fast ved alle tidligere aftaler og forståelser”. Men hvad er Israel? Hvor er dets grænser?

På internettet? Jeg har bemærket, at når visse aviser genudsender noget, jeg har skrevet for Jordan Times, redigerer de min tekst ved at sætte ordet “Israel” i anførselstegn.

Palæstinensere bag mure, der har opædt deres land er tvunget til at gøre plads for Israel og dets bosættelser lige i deres midte. Det er i sandhed “Israel” med kæmpemæssige anførselstegn omkring sig.

Palæstinensere, som dagligt krydser Kalandia-grænsen, der nu er færdigbygget med et venteværelse og en grænseetikette, ved, at Israel har udvidet sine grænser.

Muren, som nu har opædt så megen jord, er en grænse dybt i okkuperet territorium, tvinge mennesker til at zigzagge gennem labyrinter af veje for at komme fra det ene punkt til det andet.

For kort tid siden (19. marts) overrakte den israelsk hær en fuldmagt til borgere i Al Walja, Batteer, Houssan, Al Qaby, Wad Foukeen og Soreef, der gik ud på, at de skulle afgive 766 dunums jord for at bygge muren. Yderligere 72.000 dunums fra områder omkring Betlehem vil blive konfiskeret for at kunne udvide Jerusalem.

Jeg har foretaget et par ændringer til en del af H.R. 4681. Disse ændringer har en langt større mulighed for at skabe fred i Palæstina end originalen:

Erklæring om politik.

Det skal være de forenede staters politik at fremme tilsynekomsten af en demokratisk israelsk regering, som fornægter og bekæmper statsterrorisme.

– som er indforstået med at gå i aktion mod og afvæbne bosættere i de besatte områder samt ethvert terroristagentur, -netværk eller –virksomhed.

– som er indforstået med at eliminere tilskyndelse til antipalæstinensisk virksomhed og højtideligholdelsen af militarisme i det israelske samfund.

– som er indforstået med at respektere dets naboers grænser og suverænitet ved at ophøre med at fremsætte erklæringer, der påstår, at “Jordan er Palæstina”.

– som anerkender, respekterer og overholder menneskerettighederne for alle, der iblandt de israelske palæstinensere, som afholder frie, ærlige og gennemskuelige valg i overensstemmelse med internationale standarder, hvilket blandt andet indebærer, at der ikke foretages drab og kidnapning af palæstinensere ud fra valgpropagandistiske hensyn.

– som sikrer institutionel og finansiel gennemskuelighed og ansvarlighed selv overfor mennesker med efternavnet Sharon.

Begrænsninger.

I henhold til denne lov må der kun ydes bidrag til Israel, hvis landet lover de forenede stater, at det ikke vil anvende pengene til at ekspandere eller kolonisere, til at bygge mure eller bulldoze huse i et tidsrum inden for hvilket en certificering beskrevet i undersektion (b) er i kraft.

En erklæring beskrevet i denne undersektion er en erklæring, der er ustedt af præsidenten til kongressen, som indeholder en beslutning fra præsidenten om, at intet israelsk ministerium, agentur eller virksomhed må drives af en militær officer, som har begået det, der af det internationale samfund betegnes som forbrydelser mod menneskeheden. (det inkluderer nedskydning af børn på vej til skole, husødelæggelser eller drab på menneskerettighedsaktivister, som beskytter børn, f.eks. Rachel Corrie);

– at fuldføre processen med udrensninger i sikkerhedstjenesten mod individer med bånd til statsterrorisme;

– mod voldelig bosættere, som ser Bibelen som fast ejendomsdokument og som efter forgodtbefindende anvender Bibelen til ekspansion;

– at nedlægge alle bosættelsernes infrastruktur, at konfiskere alle uautoriserede våben.

– at arrestere og bringe terroristiske bosættere for en domstol.

– at destruere statslige våbenfabrikker.

– at hindre og foregribe angreb fra bosættere og fuldt ud samarbejde med de palæstinensiske sikkerhedstjenester, således at israelske soldater med behov for psykiatrisk hjælp bliver bremset samt bosættere, der ødelægger den palæstinensiske oliven-og grapefugthøst og terroriserer børn;

– at bremse al tilskyndelse til antipalæstinensisk virksomhed i de israelskkontollerede medier, især radiostationerne og bosætterudgivelser og højreorienterede aviser og i skoler, synagoger og andre institutioner, de kontrollerer, og erstatter disse materialer, herunder skolebøger med materialer, der fremmer tolerance, fred og sameksistens med palæstinenserne, og som øver retfærdighed mod den arabiske historie i stedet for at holde israelerne i uvidenhed om arabiske krav på Jerusalem;

– at anerkende palæstinensernes ret til en levedygtig, uafhængig stat med Østjerusalem som hovedstad og grænserne fra 1967;

– at ville ankerkende palæstinensernes ret til at vende hjem;

– at nedrive den illegale mur, som israelerne fortsætter med at bygge.

http://electronicintifada.net/v2/article4587.shtml

Oversat fra engelsk for DPV af Flemming Dyrman.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Reportager/interviews. Bogmærk permalinket.