VIGTIGT! Landsbyboere fra Vestbredden truet med omgående udvisning!

Gush Shalom

VIGTIGT! Landsbyboere fra Vestbredden truet med omgående udvisning!

International opfordring til aktion fra Fra Gush Shalom.

Efter baggrundsinformationerne følger en opfordring til at sende protestbreve til den israelske ambassade i Danmark.

Tel Aviv, 19. april 2005

I går morges (18. april) modtog den lille landsby Aqaba sydøst for Jenin et nyt besøg af Asher, den lokale chef for den israelske hærs civile administration.

Aqabas indbyggere er gennem længere tid kommet til at afsky Ashers besøg. Ved en tidligere lejlighed kom han for at erklære landsbyens moske og børnehave for ”illegalt opført” og krævede den nedrevet – en trussel, som kun blev fjernet efter et halvt års hårdt arbejde.

Denne gang kom Asher med udvisninger. 3 Aqaba familier – 20 voksne og børn – fik overrakt ordre som forkyndte:

”I opholder jer illegalt i en lukket zone, proklameret i overensstemmelse med artikel 70 i sikkerhedsbestemmelse 378 af 1970 for Judæa og Samaria. I beordres hermed til at forlade omtalte lukkede zone inden 72 timer. Manglende opfyldelse af denne ordre kan medføre i at I forflyttes med magt og at ejendom konfiskeres, og I kan blive draget økonomiske til ansvar for hærens udgifter i den anledning”

Ingen ved præcis hvor længe Aqaba har været erklæret ”lukket zone” efter besættelses loven. Aqaba har det uheld at være placeret på bredden af Jordan dalen, et område der er afmærket til at blive annekteret af Israel så langt tilbage som i 1970 ifølge Alon Planen.

En plan, som langt hen ad vejen er retningsgivende for den nuværende regerings politik.

Den planlagte annektering af Jordan-dalen dukkede på et kort, der blev udgivet sidste fredag (15. april) på forsiden af avisen Yediot Aharonot, som værende en afspejling af Sharons regerings territoriale ambitioner.

Gennem årtier har indbyggerne måttet tåle endeløse rækker af overgreb fra den israelske hærs side tydeligvis for at få dem til at forsvinde frivilligt.

Folk i Aqaba har ikke mange muligheder ud over at appellere til hjælp og støtte fra gode folk i Israel og internationalt.

Tidligere har sådan støtte vist sig at være effektivt og med din hjælp kan den blive det igen! Vi opfordrer dig til at sende enten følgende brev eller en tekst, du selv forfatter til den israelske ambassade i Danmark. Og derudover at forsøge at kontakte aviser eller/og radio-TV – kanaler, som kan have interesse for sagen.

Udkast til brev:

(oversættelse af den engelske tekst lyder som følger:

Kære(…..)

Det har rystet mig at høre at den israelske hærs ”civile administration) om morgenen d. 18.april har udstedt ordrer til at 3 familier – alt i alt – 27 voksne og børn indenfor 72 timer skal forlade deres landsby – Aqaba – sydøst for Jenin på Vestbredden.

Lad mig understrege at Aqaba er en meget lille landsby med ikke over få hundrede indbyggere. Ingen voldelige episoder har på noget tidspunkt fundet sted selv ikke under de mest intense kampe i de sidste 4 år.

Der har ikke været rejst anklager mod de personer, der er udpeget til udvisning bortset fra ulovligt at befinde sig i en ”lukket zone”. Opførsel af denne art fra de militære myndigheder side ville til enhver tid være uacceptabel – og især i en periode, der skal forestille at være en periode for tilnærmelses periode og en tid for nyt håb om fred.

Jeg beder Dem om at gøre alt hvad der står i deres magt for at få annulleret denne umenneskelige beslutning og derudover at få ophævet klassificeringen af Aqaba som en ”lukket zone” efter besættelsesloven, som har dannet grundlag for udvisningerne.

Navn

Adresse

By

Send til Den Israelske Ambassade

Lundevangsvej 4, 2900 Hellerup.

Oversættelse for DPV fra engelsk af Pernille Frahm

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.