Irak-høring

DPV

Program for en offentlig høring om Irakkrigen

Christiansborg, Landstingssalen den 15. april 2004

Mødeleder: Kai Lemberg, prof., formand for Grundlovskomitéen 2003

Formiddag (9.30-13.00) på engelsk

(Mødetid 8.45)

Begrundelserne for den militære intervention, baggrunden herfor og det politiske og etiske ansvar samt krigens og besættelsens konsekvenser og perspektiver for det irakiske folk.

• Hans-Christof von Sponeck (tidligere FN’s Assisterende Generalsekretær og humanitær koordinator i Irak 1998-2000): Vil redegøre for at USAs forebyggende angreb imod Irak begyndte med sanktionerne i 1991 og fortsatte med det militære angreb i 2003.

• Abdel Barri Atwan (chefredaktør for avisen Al Quds). Vil redegøre for den politiske situation i Irak i dag samt mulige udviklingsscenarier.

• Jan Øberg (direktør for The Transnational Foundation for Peace and Future Research) Vil redegøre for metoder for konfliktforebyggelse og -løsning i internationale stridigheder (uroligheder, krige, besættelser m.v.).

Kort pause

• Ray McGovern (tidligere rådgiver for George Bush senior og CIA analytiker, medstifter af Veteran Intelligence Professionals for Sanity): Vil redegøre for uklarhederne vedrørende angrebet på Irak og de skiftende begrundelser herfor.

• Katharine Gun (tidligere medarbejder ved den britiske efterretningstjeneste, Government Communications Headquarters, GCHQ): Vil tale om sin rolle i lækagen om USA og UKs aflytning af FN, samt kort redegøre for sine erfaringer mht. etisk dilemma: tavshedspligt kontra meddelagtighed i ulovlig spionage og krigsførelse.

20 minutter til hver taler; 15 minutter efter hver taler til spørgsmål fra journalisterne Pernille Bramming og Dorrit Saietz, politikere og salen.

13.00-14.00: Frokostpause

Eftermiddag (14.00-17.00) på dansk

At få belyst de retlige rammer (lovligheden) for beslutningen om dansk krigsdeltagelse i forhold til FN og folkeretten og i sammenhæng med dansk ret i øvrigt (grundlov, lovgivning mv.).

• Henning Koch (prof., dr. jur.): Dansk offentlig ret (grundloven, lovgivning, EMK, m.v.)

• Bjørn Elmquist (advokat, tidligere MF): Danske soldaters og borgeres/civiles retsstilling set fra et forsvarer- og borgerperspektiv (straffe- og retsplejelovgivning, erstatningsret m.v.)

Kort pause

• Thomas Dyhr (jurist, speciale om folkeretten og Irakkrigen): FN- og folkeretlige forhold i forhold til dansk krigsdeltagelse fra marts 2003 (B 118, FN-resolutioner, Sikkerhedsrådets rolle, folkeret m.v.).

• Lars Erslev Andersen (Dansk ekspert i terrorisme). Vil redegøre for aktuelt og fremtidigt terror-og trusselsbillede og demokratisk perspektiv i Irak og i regionen i øvrigt som følge af Irakkrigen.

• Kai Lemberg (professor ved RUC, formand for komitéen): Korte afsluttende bemærkninger, opsummering af høringen, videre initiativer.

20 minutter til hver taler; 15 minutter efter hver taler til spørgsmål fra journalist Pernille Bramming, jurist Peter Arnborg, politikere og salen.

——————–

Efter høringen: Kort pressebriefing

——————–

Arr: Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irakkrigen

Tilmelding senest den 10 april. Meddel navn og adresse enten på telefon 38 28 26 20 eller gk03hoering@danirak.dk

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Bosættelser, Fotos, Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.