FN-forbundet om Haag og Muren

DPV

Danmarks regering undergraver FN-beslutning

FN’s generalforsamling vedtog den 9. december 2003, at den internationale domstol i Haag skulle behandle og tage stilling til lovligheden af den mur, som Israel opfører på besat territorium. Retssagen forventes at starte 23. februar.

FN-forbundet har med undren noteret, at Danmark sammen med en række andre lande aktivt opfordrer Domstolen til at afvise en realitetsbehandling af sagen. Det er uacceptabelt og undergravende for FN’s autoritet, at Danmark søger at forhindre en udmøntning af en klar beslutning i FN’s generalforsamling.

FN-forbundet har svært ved at se argumenter imod en behandling af sagen ved Haag-domstolen. Det er netop domstolens opgave at tage stilling til forhold mellem stater og mellem stater og territorier med anden status end en stat. Israels opførelse af en mur uden for eget territorium med påstand om at der er tale om selvforsvar, forekommer absolut at være en sag inden for domstolens kompetence.

Efter FN-forbundets opfattelse er den internationale domstol i Haag og Den Internationale Straffedomstol instrumenter, der hver på sin måde kan bidrage til en konsistent international retsorden.

Det er derfor vigtigt, at verdenssamfundets støtter, at disse domstole kan tage stilling til sager inden for deres jurisdiktion, samt at alle lande er klar til at respektere deres afgørelser. Alternativet er at lade de stærkeste sætte dagsordenen alene.

FN-forbundet opfordrer på den baggrund den danske regering samt øvrige EU-lande til at revurdere deres holdning i den aktuelle sag.

FN-forbundets bestyrelse

18. februar 2004

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.