En aktiv forening

DPV

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

Udadvendte aktiviteter 2002

Venskabsforeningen opfylder i betydeligt omfang en offentlig efterspørgsel efter information om Palæstina/Israel-konflikten. Det sker dels direkte gennem materialer, foredrag, m.v., dels indirekte ved fungere som et center for Palæstina-information, hvor vi henviser til andre og organisationer med særlige kompetancer.

Eksempler på udadvendte aktiviteter er :

–         Arrangør af offentlige møder inkl. medlemsmøder

–         Informationsmøder med skolelever, studerende og andre

–         Foredrag til skoler, foreninger mv.

–         Demonstrationer (deltagelse som arrangører eller anbefalere)

–         Seminarer (deltagelse og/eller arrangører)

–         Netværksmøder (deltagelse og/eller arrangører)

–         Deltagelse i radio- og TV-programmer

–         Artikler, læserbreve, citater mv. i aviser og dagblade

–         Åbne breve mv. til ministre, MF´ere mv.

–         Henvendelser til journalister, redaktører o.lign

–         Nyhedsbreve til medlemmer, palæstina-interesserede, organisationer, boykot-lokalgrupper og andre

–         Nyhedsbreve og materialer til læserbrevsskribenter. 

I efterfølgende oversigt er der oplistet de mange aktiviteter, hvor foreningens aktive direkte har bidraget., og der er uden tvivl et mindre antal, som ikke er nået frem til listen, da travle folk har det med at glemme papirarbejdet.

I et forsøg på at kategorisere, kan det nævnes at listen  tæller ca. 50 foredrag, 25 artikler i aviser, 20 møder/seminarer, 4 optrædender i TV/radio samt et antal som er vanskelig at kategorisere.

Foreningen besvarer derudover dagligt henvendelser af enhver art fra skoleelever, journalister og andre. Vi rådgiver også Palæstina-interesserede fra andre organisationer, rejsende og lærere mv. Der er ikke sket en systematisk registrering heraf, men antallet ligger i 2002 formentlig omkring 1000.

Endelig – og ikke mindst – skal nævnes foreningens hjemmeside www.danpal.dk, som i 2002 har haft over 25.000 forskellige besøgende. Arbejdet med jævnligt, helst dagligt, at skaffe nye relevante materialer, er derfor en højt prioriteret opgave.

Udadvendte/offentlige aktiviteter

Tidspunkt

Aktivitet

DPV-deltager

Januar 2002

Informationsmøde med skoleelever fra Slagelse.

Info om foreningens syn på Israel-Palæstina konflikten , og om foreningens arbejde.

Søs Nissen

Januar 2002

Foredrag i Enhedslisten, Vesterbro

 

Søs Nissen

03.Jan.2002

Foredrag i Lemvig for et netværk af kvinder under 40 år.

”Palæstina konflikten, findes der en løsning ? ”

Ca. 30 deltagere

Ole Olsen

05.Jan.2002

Informationsmøde med elever fra Strøby-skolen i Køge

 

Søs Nissen

17.Jan.2002

Foredrag/debat fællestime på Øster Borgerdyd Gymnasium

 

Ole Olsen

19.Jan.2002

Foredrag i Samarbejdskommiteen for fred og sikkerhed

 

Søs Nissen

29.Jan.2002

Foredrag og lysbilleder i LFS, Pæd. Forbundet

 

Jan Mathiesen

29.Jan.2002

Møde med 3 skoleelever fra Lyngby, om deres opgave i samfundsfag, om Israel/Palæstina konflikten

Ole Olsen

05.Feb.2002

Møde med 3 skoleelever fra Nykøbing Sjælland, om deres projektopgave, om Israel/Palæstina konflikten

Ole Olsen

07.Feb.2002

Møde med 2 skoleelever fra Strøbye Egede, om deres opgave i samfundsfag, om Israel/Palæstina konflikten.

Ole Olsen

13.Feb.2002

Åbent medlemsmøde med tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft om Israel / Palæstina konflikten i dansk og europæisk politik. Ahlefeldtsgade Medborgerhus. Ca. 80 deltagere.

 

Marts 2002

Foredrag på Uglegårdsskolen, Solrød

 

Søs Nissen

Marts 2002

Forberedelse af et møde med Azmi Bishara, Balad,  with palestinians

Mahmoud Issa

Marts 2002

Foredrag i Helsingør, offentligt møde arrangeret af Enhedslisten.

 

Søs Nissen

7.Marts 2002

Kommentar i Politiken om det saudisk-arabiske fredsudspil

Mahmoud Issa

19.Marts 2002

Foredrag ved offentligt møde, arrangeret af Enhedslisten, i Svendborg, om ”Palæstina konfliktens historie ”

Ca. 30 deltagere.

Ole Olsen

21.Marts 2002

Offentligt møde med medlem af det israelske parlament, Azmi Bishara. I samarbejde med den dansk-jødiske fredsgruppe New Outlook. Ca. 100 deltagere

 

Forår 2002

Foredrag på Ry Højskole om Palæstinenserne

Rabih Azad-Ahmad

April 2002

Møde med Norsk/dansk delegation, som besøgte Libanon, Syria, Jordan og Palæstina i April  2002

Mahmoud Issa

April 2002

Informationsmøde med skoleelever fra Gentofte.

Info om foreningens syn på Israel-Palæstina konflikten , og om foreningens arbejde.

Søs Nissen

April 2002

Informationsmøde med skoleelever fra Birkerød.

Info om foreningens syn på Israel-Palæstina konflikten , og om foreningens arbejde.

Søs Nissen

April 2002

Informationsmøde med skoleelever fra Albertslund.

Info om foreningens syn på Israel-Palæstina konflikten , og om foreningens arbejde.

Søs Nissen

02.April 2002

Foredrag om Palæstinenserne, Idræts-efterskole v. Hobro

 

Nasser Al Sehli

April 2002

Arrangerede møde i anledning af Jorden dag samt indsamling af penge til Jenin

Mahmoud Issa

10.April 2002

Citeret i artikel i Berlinske Tidende om den stigende interesse for Palæstina, i Danmark

Søs Nissen

13.April 2002

Offentligt medlemsmøde med den israelske fredsaktivist Connie Hackbart fra Jerusalem. Ca. 50 deltagere

 

13.April 2002

Udtalelse fra foreningens generalforsamling sendt til pressen.

 

Søs Nissen

16.April 2002

Medarrangører af demonstration på Rådhuspladsen i København i samarbejde med bl.a. Socialdemokratiet i Danmark. Ca. 3000 deltagere

Søs Nissen m.fl.

20-21.April 2002

Repræsentantskabsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke

Lise Lenz

28.April 2002

Gæst i udsendelsen ”Fru Jensens nabo” i ”Københavner kanalen”.Samtale med Hamid El Mousti. Genuds. 30. april

Ole Olsen

28.April 2002

Debattør i udsendelsen ”Dialog” i ”Københavner kanalen” sammen med Otte Rühl, Dansk-Israelsk Selskab

Ole Olsen

Maj 2002

Foredrag i FN Forbundets ungdomsgruppe, studiekredsen.

 

Søs Nissen

Maj 2002

Foredrag på Ryslinge Højskole.

 

Søs Nissen

03.Maj 2002

Artikel i Information ” Sharon renser ud ”.

Mahmoud Issa

 

06.Maj 2002

Åbent medlemsmøde om situationen i Israel, med oplæg af Preben Wilhjelm, Det Danske Center for Menneskerttigheder. Ca. 30 deltagere

Amneh Hawwa m.fl.

14.Maj 2002

Foredrag ved møde i Roskilde, arrangeret af Enhedslisten,

Ca. 25 deltagere.

Ole Olsen

15.Maj 2002

Deltaget i og arrangeret 1. fællesmøde vedr. Palæstina for danske NGO´er, der har projekter og oplysnings-aktiviteter i området

Søs Nissen

Eric Ericsen

15.Maj 2002

Foredrag ved møde i Nykøbing Falster, arrangeret af Enhedslisten, desuden deltog Irene Clausen fra Boykot Israel, ca. 25 deltagere

Ole Olsen

18.Maj 2002

Læserbrev i Politiken ”Masken er faldet”, om Likuds afvisning af en palæstinensisk stat.

Ole Olsen

22.Maj 2002

Åbent medlemsmøde om pressens rolle, med oplæg af Jakob Nielsen, Politiken og Steffen Gram, DR. København

Ole Olsen

m.fl.

23.Maj 2002

Oplæg om Palæstina hos Enhedslisten, Albertslund

 

Henning Kosack

25.Maj 2002

Artikel i Politiken ”Til kamp mod jødehadet” på dansk og arabisk

Mahmoud Issa m.fl.

25.Maj 2002

Reportage/artikel i Politiken om foreningens medlemsmøde om pressens rolle. Ca. 30 deltagere

Søs Nissen

29.Maj 2002

Foredrag ved møde hos SF-Ungdom, Blegdamsvej, Kbh.

 

Ole Olsen

Juni 2002

Informationsmøde med fredsvagter.

Info om foreningens syn på Israel-Palæstina konflikten , og om foreningens arbejde.

Søs Nissen

Juni 2002

Participating in a delegation to the Bosnia and Herzegovina inJune 2002 to study practical issues concerning return of refugees

Mahmoud Issa

Juni 2002

Deltagelse i møde i Geneve om flygtningespørgsmålet med repræsentanter for UNHCR.

Mahmoud Issa

01.Juni 2002

Læserbrev i Jyllandsposten ” Forhandling i stedet for pinebænk ”

 

Ole Olsen

01.Juni 2002

Medarrangører af ”Børns internationale dag”, i samarbejde med Irakisk kvindeforening i Danmark

Amned Hawwa+ Walid Al Jamal

04.Juni 2002

Møde i Boykot Israel Kampagnen

 

Søs Nissen

05.Juni 2002

Foredrag i Hillerød, arrangeret af Enhedslisten og  Fælleslisten, m.fl. Desuden oplæg ved fredsvagt Morten Kabell, ca 20 deltagere.

Ole Olsen

13.Juni 2002

Foredrag i Farum Pensionistforening om ”kvindeprojektet”.

 

Ulla Syndberg

Juli 2002

Foredrag på Enhedslistens sommerlejr 2002. Ca. 40 deltagere.

 

Søs Nissen

22.Juli 2002

Artikel i Politiken : ” Fred gennem te-selskaber ?”

 

Ole Olsen

07.Aug.2002

Læserbrev i Jyllandsposten : ” Prøv tilbagetrækning” med opfordring til at tage fat om ondets rod, den fortsatte israelske besættelse af palæstinensisk jord.

Ole Olsen

13.Aug.2002

Offentligt medlemsmøde om De Palæstinensiske Flygtninges historie ved den israelske antropolog Efrat Ben Zeev, København

 

14.Aug.2002

Foredrag om fredsprocessen ml. Israel og Palæstinenserne i 1990`erne.

Arrangør : Folkekirkens Nødhjælp & EUROMED`s kursus for kristne ledsagere.

Søs Nissen

20.Aug.2002

Åbent medlemsmøde, foredrag v. Søren Højmark om 1990`ernes fredsforhandlinger og Camp David.

Sted : Studiestræde 24

Søren Højmark

22.Aug.2002

 

 

Deltaget i og arrangeret 2. fællesmøde vedr. Palæstina for danske NGO´er der har projekter i området og/eller oplysningsaktiviteter i Danmark

Søs Nissen

Henning Kjeldgaard,

Walid Al Jamal

27.Aug.2002

Offentligt møde arrangeret af Information , New Outlook og DPV Foredrag af Jessica Montell leder af B`Tselem. ”Menneskeret under belejring” om palæstinensernes stærkt indskrænkede menneskerettigheder i Gaza og på Vestbredden.

Sted: Dagbladet Information. Ca. 100 deltagere

 

28.Aug.2002

Pressemeddelelse med kritik af at Per Stig Møllers fredsplan ikke tager fat på bosættelserne og ikke har inddraget erfaringerne fra Oslo-processen. Refereret i Politiken, Ritzau og Dagbladet i Roskilde

Ole Olsen

30.Aug.2002

Deltagelse i demonstration/udstilling i Helsingør i anledning af EU-udenrigsministermødet. Kravet var en suspensions af EU’s frihandelsaftale med EU indtil Israel overholder menneskerettighederne.

Flere deltagere fra DPV

Septem.2002

Præsenterede et papir om palæstinensiske flygtninge i Skandinavien, Mainz, Tyskland.

Mahmoud Issa

Septem.2002

Arrangerede møde i anledning af årsdagen for massakrene i Sabra and Chatila.

Mahmoud Issa

02.Sep.2002

Læserbrev i Information : ”Flot forsøg eller flop forsøg ?”

 

Ole Olsen

03.Sep.2002

Foredrag om fredsprocessen ml. Israel og Palæstinenserne i 1990`erne.

Arrangør : ”Boykotisrael” København afd.

Søs Nissen

07.Sep.2002

Læserbrev i Information med kritik af at Per Stig Møllers fredsplan ignorerer bosættelserne som det største problem.

Ole Olsen

19.Sep.2002

Foredrag til klasse fra Næstved Gymnasium

 

Noman Kanafani

23.Sep.2002

Læserbrev i MetroXpress, ”Hjælp Palæstinenserne” om Israels ulovlige besættelse af palæstinensisk jord.

Ole Olsen

24.Sep.2002

Foredrag i AOF Frederiksberg : ”Palæstinenserne, Et oprindeligt folk ?”

Søs Nissen

25.Sep.2002

Foredrag i Svendborg på Byskolen om Fredsprocessen i 1990´erne. Arrangører : Palæstina Initiativet i Svendborg

Søs Nissen

25.Sep.2002

Medlemsmøde med Fredsvagterne, om deres arbejde i Palæstina.  Blågårdens Medborgerhus

 

28.Sep.2002

Deltaget i Boykot Israel landstræf i Odense.

Henning Kosack

Søs Nissen

Oktober 2002

Foredrag på Gimsing skole, Struer for 8-9.klasserne om Palæstina/Israel-konflikten

Rabih Azad-Ahmad

01.Okt.2002

Foredrag i AOF Frederiksberg : ”De nye israelske historikere”

 

Søs Nissen

03.Okt.2002

Foredrag i AOF Brøndby : ”De nye israelske historikere”

 

Søs Nissen

08.Okt.2002

Foredrag i AOF Frederiksberg : Fredsprocessen i 1990´erne”

 

Søs Nissen

15.Okt.2002

Foredrag i AOF Frederiksberg : ”Bosætterne i Israel”

 

Søs Nissen

15.Okt.2002

Oplæg ved møde i Sønderborg ” Er der en løsning på Palæstina konflikten ?”

Ca. 35 deltagere.

Ole Olsen

24.Okt.2002

Deltaget i og arrangeret 1. fællesmøde vedr. Palæstina for projektbærende danske NGO´er (dvs. NGO´er med Danida-projekter)

Søs Nissen

Marianne Jørgensen

Oktober 2002

Deltog i møde i den internationale komite for flygtningenes ret til hjemvenden, London.

Mahmoud Issa

Oktober 2002

Deltog i konference om “mundtlig historieskrivning” Oxford, Engand

Mahmoud Issa

25.Okt.2002

Deltaget i Al-Sharq TV (dansk-arabisk TV på Kanal København) med Jakob Erle til debat om den jødiske demonstration foran den israelske ambassade.

Fathi El-Abed

26.Okt.2002

Koncert med Betlehem musik-gruppe på Sankt Annæ Gymnasium. Arrangører er Venskabsforeningen i samarbejde med palæstinensiske foreninger i DK. Ca. 300 deltagere

Søs Nissen

Med mange flere

26.Okt.2002

Artikel om den palæstinensiske koncert i Jyllands-Posten København

Søs Nissen

29.Okt.2002

Foredrag på Nykøbing Katedral, Gymnasium.

 

Søs Nissen

04.Nov.2002

Oplæg ved offentligt møde ”Øjenvidneberetninger fra Gaza og Vestbredden” Århus. Arrangører Boykot Israel og DPV

Iben Baadsgaard

05.Nov.2002

Læserbrev i Information : ” Nej tak til omklamring ”

DPV tager afstand fra Fadi Abdullah`s (Hizb-ut-Tahir) omklamring af palæstinenserne, og forsøg på at gøre den palæstinensiske sag til en religiøs krig.

Ole Olsen

November 2002

Markering af dagen for Syd-Libanons frihed (for israelsk besættelse

Mahmoud Issa

November 2002

Deltog i markering af “Jerusalem international Day.”

Mahmoud Issa

November 2002

TV-interview i Københavns lokal-TV – især om flygtningespørgsmålet

Mahmoud Issa

November 2002

Avisartikler i Politiken, Information og i Berlingske Tidende.

Mahmoud Issa

07.Nov.2002

Oplæg ved offentligt møde, på Rugmarksskolen i Albertslund, om Israel/Palæstina-konflikten.

Med en fredsvagt og Otto Rühl fra Dansk-Israelsk Selskab

Fathi El-Abed

09.Nov.2002

Læserbrev i Politiken ” Retorik uden logik ”

DPV`s svar på et læserbrev, hvor der var skrevet til fordel for Fadi Abdullah, Hibz Ut tahir

Ole Olsen

12.Nov.2002

Foredrag på Ry Højskole om Palæstinenserne

Rabih Azad-Ahmad

13.Nov.2002

Henning Kjeldgaard deltager i 2-timers radioprogram i P1 hos Nikolaj Iversen

Henning Kjeldgaard

13.Nov.2002

Offentligt fællesmøde, i samarbejde ml. New Outlook og DPV, med kvinder fra Israel og Palæstina afholdt på Politiken : ” Fred i Mellemøsten, kvinder i spidsen ? ”

Ca. 150 deltagere

flere

20.Nov.2002

Informationsmøde med elever fra Ishøj skole

 

Søs Nissen

24.Nov.2002

Kronik i Jyllandsposten ” Opfordring til Gillon”

Som svar, på en kronik af Carmi Gillon, opfordres Carmi Gillon til at standse sin tilsvining af sine modstandere og styrke  kræfter i Israel, der arbejder for en ægte fred med palæstinenserne.

Henning Kjeldgaard

December 2002

Meetngs with three student groups from Roskilde University, withsuccessive reports about the interviews, mainluy concerned aboutidentity problems among refugees and the situation of plestinians.

Mahmoud Issa

December 2002

Informationsmøde med skoleelever fra Gentofte

Søs Nissen

Hans Schultz

04.Dec.2002

Læserbrev i Jyllandsposten ” Historie og forsoning ”

Svar på et læserbrev, samme sted, om israelernes fordrivelse af palæstinenserne / arabernes opfordring til palæstinenserne om at flygte i 1948

Ole Olsen

12.Dec.2002

Læserbrev i Jyllandsposten ” Hårde vilkår for oplysning ”

Afstandtagen til beskyldninger, i læserbrev samme sted, om foreningens støtte til Hamas`s uforsonlige politik over for Israel.

Ole Olsen

12.Dec.2002

Foredrag om Israel/Palæstina konflikten for elever fra Ryslinge Højskole

Søs Nissen

12.Dec.2002

Deltagelse som medarrangører i Boykot Israel demonstration

i København

 

12-15.Dec.2002

Arrangører af et 3-dages internationalt seminar for NGO´er, der arbejder med det palæstinensiske flygtningespørgsmål. Ca. 45 deltagere fra hele verden

Mahmoud Issa

Ole Olsen

13-15.Dec.2002

 

Informationsbod under NGO Forum på Holmen i forbindelsen med EU-topmødet i samarbejde med Boykot Israel

Eric Ericsen

Hans Schultz

Ulla Synding

14.Dec.2002

Læserbrev i Politiken ” Politiken og Palæstina ”

 

Ole Olsen

15.Dec.2002

Kronik i Berlinske Tidende ” Sandheden set fra den anden side ”. Som svar på et indlæg af Arne Melchior, samme avis 17.Nov.2002, om sikring af Israels grænser.

Fathi El-Abed

17.Dec.2002

Brev til Bertel Haarder.

”Visum-politik i forhold til statsløse palæstinensere”

Om manglende visum til inviterede palæstinensere til et seminar, om flygtningespørgsmålet og fredsprocessen i Mellemøsten, under EU-topmødet.

Ole Olsen

21.Dec.2002

Citeret i dagbladet Information i sag vedr. visa til palæstinensiske flygtning fra Syrien, Libanon og Jordan

Søs Nissen

 

25.Dec.2002

Berlinske, BT samt en række radioer bringer Ritzaus nyheden om medlemsboom i Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening samt stigende interesse for Palæstina-spørgsmålet

Søs Nissen

 

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.