DPV skal i gang med to nye projekter

Ole Olsen, DPV

DPV skal i gang med to nye projekter

Af Ole Olsen

Venskabsforeningen får masser at gøre med at gennemføre konkrete udviklingsprojekter i Palæstina i de kommende måneder og år. Danida har netop bevilget 4,7 millioner kr. til at plante frugttræer og til at oplyse om menneskerettigheder i Gaza og på Vestbredden og før nytår bevilgede KVINFO 1,0 million kr. til at gøre en indsats mod vold mod kvinder i Palæstina.

Et demokratisk og frugtfyldt Palæstina

Hovedopgaven i den nye Danida-støttede projekt, som løber over to år, er at hjælpe økonomisk med plantning af knap 130.000 frugttræer, heraf ca. 30.000 på marker som kræver regelmæssig vandig. På disse skal der også etableres vandingsanlæg. De bønder som deltager i projektet, skal selv betale 25% af udgifterne og levere det meste af arbejdskraften. Det vil vare to-tre år, før træerne giver frugt, så for bønderne vil det være en investering i fremtiden.

DPV´s partner i Palæstina er PARC (Palestinian Agricultural Relief Committee), som kan sammenlignes med en Landboforening. Organisationen gennemfører rådgivningsopgaver og har komitéer er de fleste landsbyer. Det er planen at projektet skal involvere 35 lokalafdelinger og alt i alt 800 familier skal være med. Målet er at der er ligelig aktivitet i Gaza og på Vestbredden.

Projektet indeholder også kapacitetsopbygning. Dels skal de lokale afdelinger og de bønder som medvirker, trænes i foreningsarbejde og projektstyring, og dels skal der gennemføres undervisning/foredrag om menneskerettigheder. Der forventes i alt 105 kurser i menneskerettigheder. Der vil være en generel del om politiske og sociale rettigheder og en specifik del som handler om retten til jord og vand. Formålet er at deltagerne kan bruge den nye viden som løftestang for at kæmpe for deres rettigheder, lokalt og mere overordnet.

I Danmark skal DPV lave oplysningsarbejde i relation til projektet og skal også indsamle et beløb som bidrag til udgifterne til frugttræerne.

Stop vold mod kvinder

Kvinder i Palæstina udsættes for vold og de vanskelige vilkår gør ikke situationen bedre, men kvinder skal beskyttes mod vold. DPV skal sammen med  RWDS (Rural Women Development Society), som er en kvindeforening med tilknytning til PARC, gennemføre aktiviteter. Disse skal dels skærpe opmærksomheden på problemerne, dels give kvinder en træning i at gribe ind over for vold mod kvinder. Projektet løber over et år.

Der er to hovedkomponenter i projektet. Den ene – og største – er at sætte lokale ledere på skolebænken og give dem nogle redskaber til at tage hånd om problemer de møder. Den ene målgrupper er 120 mandlige byrådsmedlemmer og den anden 140 kvinder som ønsker at være bedre i stand til at hjælpe medsøstre i knibe. Desuden skal der oprettes støttegrupper i 7 områder af Vestbredden.

Den anden hovedkomponent er 25 opførelser af et teaterstykke på en lang række lokaliteter om vold mod kvinder. Afsættet for det alvorlige teaterstykke er situationen i Gaza, hvor Hamas stærke position som har medført flere religiøst begrundede overgreb mod kvinder end tidligere.

I Danmark er der ved at blive dannet en kvindegruppe inden for DPV som skal fungere som dialog-partner i projektet og der vil også blive udarbejdet information om projektets forløb og resultater.

Forankring i DPV

Ansvaret for at projekterne gennemføres hviler overordnet på bestyrelse og forretningsudvalg, men vil i det daglige blive varetaget af en projektkoordinator i samarbejde med et projektudvalg. Som koordinator er udpeget Hans Nebel hansnebel@privat.dk Han kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.