Hasteopråb til verdenssamfundet. Bryd tavshedens sammensværgelse og aktionér før det er for sent

Alternative Information Centre (AIC)

Hasteopråb til verdenssamfundet

Bryd tavshedens sammensværgelse og aktionér før det er forsent

Af palæstinensiske intellektuelleLørdag 30. marts 2002

Vi – de undertegnede – er af den opfattelse, at en totalisraelsk offensiv mod de besatte palæstinensiske områder (BPO) er umiddelbartforestående, og at et sådant uhørt angreb kræver et ekstraordinært svar fraverdenssamfundet.Derfor opfordrer vi verdenssamfundet, inklusivemenneskerettighedsorganisationer, solidaritetsgrupper, og enkeltpersoner, til attage omgående og direkte aktion for at stoppe Israels totale krig imod det palæstinensiskefolk og Israels 35 års krigeriske besættelse af Gaza Striben og Vestbredden,indbefattet Øst-Jerusalem.I dag invaderede Israelske styrker det palæstinensiske selvstyres bygningertilhørende præsident Yasser Arafat i Ramallah som et led i en systematisk oglangvarig kampagne for at underminere, ydmyge og tilintetgøre det palæstinensiskelederskab. Israels tropper har også overtaget den fuldstændige kontrol medRamallah og indført et totalt udgangsforbud. Samtidig er de israelskemyndigheder begyndt en massiv militæropbygning, omfattende en mobilisering af10.000 reservister til hæren. En forberedelse af en åben og erklæret krigimod BPO, der vil blive omfattende, vedvarende og blodig.Tidligere denne måned er der sket en optrapning af israelske angreb – inklusivebevidste drab, vilkårlige tilintetgørelser og luftbombardementer, fuldstændigøkonomisk og social kvælning, og masseødelæggelsle af huse og landbrug -kulminerende med en total invasion af palæstinensiske flygtningelejre og byerhvor hundreder af civile dræbes.Udtalelser i dag af Israels ministerpræsident Ariel Sharon ,der omtaler Arafatsom "en fjende" og taler om nødvendigheden af "udryddelse af palæstinensiskterrorisme overalt hvor den eksisterer", indikerer, at sådanne angreb vilblive gentaget, med større vildskab og i større omfang og vil førekatastrofale konsekvenser med sig.Palæstinensiske sociale grupper har i årevis advaret mod, at Israels frihedtil at stille sig over international lov, ville underminere chancerne for envarig og retfærdig fred. Efter årtiers besættelse, apartheid og etniskudrensning og 18 måneders total krig mod den civile befolkning, opforder vi detinternationale samfund til ikke at vente på massakrer som i Sabra og Shatila i11982- tiden for handling er inde nu.Den støtte det palæstinensiske folk har fået fra internationalesolidaritetsgrupper, manifesteret i en mængde udtalelser, besøg og aktioner,har været af uvurderlig betydning igennem denne krise. Nu er tiden kommet, hvorverdenssamfundet må handle udfra dette udgangspunkt det har skabt, og denetiske integritet, der er demonstreret, og kraftfuldt forlange øjeblikkelighandling fra regeringer for at sætte en stopper for besættelsen, som er dengrundlæggende årsag til denne konflikt.Regeringer, inklusive de nuværende møder i FN´s menneskerettighedskommission,må på basis af direkte og enigt pres fra deres egen befolkning omgåendesikre, at Israel respekterer den Fjerde Genevekonvention og Israels fuldstændigetilbagetrækning frade besatte palæstinensiske områder som nødvendige trinfrem imod opnåelse af en retfærdig og varig fred.Derfor opfordrer vi alle de der vender sig imod besættelse, apartheid, etniskudrensning, og krigsforbrydelserr, alle de der går ind for retssikkerhed ogfred, alle de der er villige til at give sandheden magt til at:1. Hæve stemmen for at bryde sammensværgelsens tavshed blandt regeringer – somtillader Israel, der nyder ubegrænset støtte fra USA, at begåkrigsforbrydelser og andre krænkelser af international humanitær lov, uden atdet får nogen konsekvenser.2. Demonstrere tydeligt og energisk og åbent overfor regeringer oginternationale organisationer for at kræve umiddelbar og effektiv beskyttelseaf palæstinensiske civile i de BPO ved hjælp af protester,demonstratinsmarcher, mediekampagner og andre fredelige midler.3. Kræve at regeringer stopper den militære støtte til Israel,ophæver de økonomiskebånd, og støtter retsforfølgelse af krigsforbrydere og opfordrer andre statertil at gøre det samme.4. Fortsætte og intensive jeres aktiviteter som led i en systematisk kampagnefor at sætte en stopper for besættelsen, apartheid, etnisk udrensning, ogkrigsforbrydelser i BPO og for at støtte det palæstinensiske folks legitimerettigheder og bestræbelser.

Nu er tiden kommet for omgående og direkte aktion, da det mønsteraf eskalerende undertrykkelse og brutalitet. som vi har været udsat for i desidste 18 måneder, uundgåeligt vil føre til en katastrofe, hvis konsekvenservi kun kan begynde at forestille os. I denne mørke time med lidelse ogbeslutsom modstand, er vi sikre på, at det værste endnu ikke er overstået,men vi er ligeså sikre på, at med støtte fra verdenssamfundet på dette afgørendetidspunkt vil fred og retfærdighed sejre.

Underskrevet af:

Dr. Heydar Abdel-Shafi

Dr. Hanan Ashrawi

Dr. Mustafa Barghouti

Dr. Azmi Bishara

Rana Nashashibi

Dr. Eyad Sarraj

Khader Shkirat

Raji Sourani

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.