10 år for palæstinenserne

Ole Olsen, DPV

10 år for palæstinenserne

Pressemeddelelse 24. maj 1998

————————————————–

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening blev stiftet et halvt år efter Intifadaens start, og danskeres vrede mod den israelske hærs fremfærd mod det palæstinensiske oprør var en betydelig drivkraft bag oprettelsen.

Den stiftende generalforsamling satte, 26. maj 1988, som sit formål at “udvikle og fremme forståelse for og støtten til det palæstinensiske folks menneskerettigheder, dets ret til selv-bestemmelse og dets ret til at danne en uafhængig palæstinensisk stat” samt “dansk aner-kendelse af PLO”. Siden er formålsparagraffen blevet udvidet som følge af de politiske begivenheder, og det er bl.a. tilføjet, at foreningen arbejder for, “at princip-aftalen mellem PLO og Israel af 13. september 1993 bliver et skridt hen imod en selvstændig palæstinensisk stat i de besatte områder og med Øst-Jerusalem som hovedstad.”

Formålene er søgt opfyldt gennem offentlige møder, konferencer, politikerkontakt samt demonstrationer, når der har været særlig anledning hertil. Seneste større arrangement blev afholdt 25. april i samarbejde med FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp og Mellemfolkeligt Samvirke under temaet “Palæstinensiske flygtninges ret til at vende hjem”. Fire eksperter fra området, herunder Peter Hansen, UNRWA’s generaldirektør, holdt indlæg og høringen tiltrak knap 200 deltagere.

Desuden holdes jævnligt – i København og i lokalafdelingen i Århus – medlemsmøder, som indkaldes gennem foreningens nyhedsbrev, som er kontaktleddet til de p.t. 270 medlemmer. Derudover arrangeres – i samarbejde med FKN og MS – årligt studieture til Palæstina/Israel, hvorved flere kan få et indgående kendskab til problemstillingerne.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har gennem flere år indsamlet midler til støtte for palæstinensiske projekter. Indsamlingen “Plant et træ” har gennem 90’erne gjort det muligt at støtte plantningen af 12.000 oliventræer til værn mod yderligere israelsk konfiskation af jord.

Dette projekt blev indledningen til et samarbejde med PARC, den største palæstinensiske landbrugsorganisation, og i 1997 udvikledes i fællesskab et udviklingsprojekt “Markveje og terrassering i Palæstina, Vestbredden og Gaza”, som Venskabsforeningen af Danida har opnået en bevilling på 4 mio. kr. til. Midlerne vil komme i alt 10.000 palæstinensere til gode, gennem bygningen af over 300 km. markveje.

Der er ligeledes gennem en oplysningskampagne om de meget vanskelige forhold for de ca. 350.000 palæstinensiske flygtninge i Libanon indsamlet midler, der gennem den danske afdeling af “Kanafani Kulturfonden” har støttet børnehaver i flygtningelejre i Libanon.

Det er i de seneste år også lykkedes Venskabsforeningen at blive tilgodeset via Tipsmidlerne, hvilket i 1997 bl.a. muliggjorde støtte til et biblioteksbyggeri i en flygtningelejr i Tripoli, og anskaffelsen af bedre EDB-facilitiliter til foreningens arbejde i Danmark.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening samarbejder med ligesindede foreninger i nabolande og er tilknyttet ICCP, der internationalt koordinerer kontakter mellem grupper og organisationer, der arbejder med Palæstina-spørgsmålet. ICCP er tilknyttet FN’s Palæstina-aktiviteter.

Samlet set gennem de 10 år er det lykkedes Venskabsforeningen at gennemføre en række aktiviteter med en voksende tilslutning, og der er ingen tvivl om at opbakningen i den danske befolkning til foreningens formål og synspunkter er vokset markant siden 1988.

Derimod er der endnu lang vej til en løsning i Mellemøsten, som gør det muligt for det palæstinensiske folk at få opfyldt deres berettigede krav om en selvstændig stat og om en oprejsning for den fordrivelse de blev ofre for i 1948 og igen i 1967. Den israelske regerings stejle holdning bliver desværre ikke effektivt bearbejdet af det internationale samfund.

Venskabsforeningen vil også derfor fortsætte sit arbejde de næste mange år, og opfordrer alle der deler foreningens synspunkter til at give sagen deres fulde opbakning.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Indsamlinger. Bogmærk permalinket.