Spørgsmål til Udenrigsministeren om EU og Israel

Spørgsmål til Udenrigsministeren om EU og Israel

Udenrigsministeriet

Spørgsmål fra Udenrigsudvalget til udenrigsministeren af 16. maj 2008.

URU alm. del – spørgsmål 131.

Spørgsmål 131:

“Har ministeren kendskab til, at EU og Israel fører forhandlinger om et tættere politisk samarbejde og i givet fald oplyse om indholdet, og hvad den danske regerings holdning er til disse forhandlinger?”

Svar:

EUs drøftelser med Israel finder sted inden for rammerne af EUs naboskabspolitik (ENP). ENP er en rammepolitik for EUs sydlige og østlige naboer, som ikke har udsigt til at blive medlem af EU. EU og en række lande (Israel, Jordan, Marokko, Tunesien, Det Palæstinensiske Selvstyre, Ukraine og Moldova) blev i 2005 enige om en overordnet handlingsplan med henblik på at videreudvikle de bilaterale forbindelser mellem EU og disse lande. I takt med at de enkelte lande gør fremskridt i henhold til vedtagne bilaterale handlingsplaner tilbyder EU en politisk og økonomisk integration, der er større end den, tredjelande normalt får tilbudt. En større politisk integration betyder bl.a. hyppigere dialog på højere plan, fremme af fælles prioriteringer på det udenrigspolitiske område.

I sin seneste fremskridtsrapport (april 2008) vurderer EU-Kommissionen, at Israel har været en aktiv partner i ENP-samarbejdet og har gennemført et stort antal prioriterede mål i handlingsplanen. Det understreges desuden, at ENP har styrket samarbejdet mellem EU og Israel på en række områder, herunder den politiske dialog mellem EU og Israel. Israel vurderes således at være i front blandt ENP-landene, når det drejer sig om disse landes muligheder for at deltage i en række programmer under EU, ligesom Israel har søgt nærmere samarbejde med EF- og EU-agenturer. På baggrund af det hidtidige samarbejde præsenterede Israel i november 2007 en række forslag til, hvorledes den politiske dialog mellem EU og Israel kunne styrkes.

Det er regeringens mål, at EUs drøftelser med Israel afspejler den gensidige interesse, som EU og Israel har i styrkede bilaterale forbindelser. På den baggrund ser man fra dansk side positivt på mulighederne for at styrke forbindelserne mellem EU og Israel, inden for den overordnede ENP ramme, og ligeledes imellem EU og Det Palæstinensiske Selvstyre, når tiden og mulighederne måtte være til stede.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.