EU-Israel-handlingsplanen inden for Den Europæiske Naboskabspolitik

Det Euro-Mediterrane Menneskerettigheds-Netværk

EU-Israel-handlingsplanen inden for Den Europæiske Naboskabspolitik

Det officielle sammendrag af rapporten fra et seminar afholdt af Det Euro-Mediterrane Menneskerettigheds-Netværk

Hvilken virkning har EU-Israel-handlingsplanen på menneskerettigheder i Israel og de besatte palæstinensiske områder?

Træning & seminar

April 2007

Denne rapport fra EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network) indeholder et resumé af de to træningsmøder for NGO’er, der blev afholdt i Ramallah den 12. april og i Tel Aviv den 17. april samt seminaret om EU-Israel-relationer og Handlingsplanen for Den Europæiske Naboskabspolitik (ENP) der fandt sted den 18. april 2007 i Tel Aviv.

EMHRN organiserede møderne sammen med sine medlemsorganisationer: Adalah, Den arabiske menneskerettighedsorganisation (HRA), B’Tselem og Den offentlige komité imod tortur i Israel (PCATI). I det besatte palæstinensiske område stod Al-Haq for øvelsesprogrammet, i Ramallah og i Gaza var Al Mezan og Det palæstinensiske center for menneskerettigheder desuden aktivt involveret. Desværre kunne den øvelsesrække der var planlagt til at finde sted i Gaza af sikkerhedsmæssige årsager ikke afvikles.

Formålet med seminaret var at evaluere implementeringen af EU-Israel-handlingsplanen inden for ENP to år efter dens vedtagelse og den virkning handlingsplanen måtte have haft på menneskerettigheder i Israel og det besatte palæstinensiske område.

Nedenfor følger de generelle konklusioner og anbefalinger, man nåede frem til på seminaret:

1. Menneskerettighedssituationen i Israel og det besatte palæstinensiske område er blevet voldsomt forringet siden EU-Israel-handlingsplanen trådte i kraft.

2. EU-Israel-handlingsplanen omtaler kun kortfattet og i generelle vendinger menneskerettighedsspørgsmål – i modsætning til handlingsplaner mellem EU og andre lande. Der er ikke noget specifikt handlingsemne for menneskerettigheder. Sprogbrugen angående menneskerettigheder i EU-Israel-handlingsplanen er meget vag og udtrykt i generelle vendinger. Menneskerettighedsbestemmelserne bør udarbejdes præcist og i detaljer, så de udtrykker beskyttelse af eksplicitte rettigheder for implementeringen af denne handlingsplan og for eventuelle yderligere samarbejdsrammer i fremtiden

3. Der eksisterer ikke nogen standarder i EU-Israel-handlingsplanen mht. at vurdere, hvorledes det går med projektet og om der sker fremskridt. Ej heller eksisterer der nogen tidsplan. Der er behov for at etablere et sammenligningsgrundlag til at vurdere implementeringen. Derfor skal der udpeges målelige standarder i næste fase af planen.

4. Der eksisterer ikke nogen Menneskerettigheds-underkomité inden for rammerne af EU-Israel Associeringaftalen. Der er en uformel arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med menneskerettigheder. Der bliver ikke udgivet officielle referater fra møderne, og det er derfor ikke gennemskueligt, hvad der foregår på møderne. Menneskerettighedsorganisationerne ser gerne, at der oprettes et menneskerettighedsorgan, der fungerer på en mere institutionaliseret måde – med faste møder og fuld gennemsigtighed

5. Menneskerettigheds- og samfundsorganisationer bør spørges til råds og involveres på det implementerende stadium af EU-Israel-handlingsplanen, som p.t. er i gang, og bør desuden være en del af handlingsplanens undersøgelses- og evalueringsproces, som udløber i starten af 2008. NGO’er har klart formulerede prioriteter som kan udvikles til konkrete arbejdsplaner mhp at hjælpe denne proces på vej. For at drøftelser og evaluering kan være nyttige, bør der etableres en offentlig overvågningsmekanisme med en klar tidsplan og arbejdsproces.

6. Emnet Menneskerettigheder bør indgå i alle samarbejdsstrukturer mellem EU og Israel.

EMHRN Juni 2007

Oversat fra engelsk for DPV af Ulla Lundberg

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.