Fokus må være på palæstinensisk enhed og på en to-statsløsning, såvel blandt palæstinensere som i det internationale samfund

DPV’s bestyrelse, DPV

Udtalelse 30. juni 2007 fra DPV’s bestyrelse om den aktuelle situation:

Fokus må være på palæstinensisk enhed og på en to-statsløsning, såvel blandt palæstinensere som i det internationale samfund

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har med bekymring fulgt udviklingen, som har ført til, at der nu er et Hamas-kontrolleret Gaza og en Fatah-kontrolleret Vestbred – mens begge områder fortsat er domineret af israelsk kontrol og jævnlige angreb. Samtidigt befinder det palæstinensiske demokrati sig i en slags forfatningskrise mellem den folkevalgte præsident og det folkevalgte parlament.

Foreningen finder det stærkt kritisabelt, at Hamas og Fatah har prioriteret magtkamp med militær konfrontation frem for den fælles palæstinensiske sag. Den var der ellers med samlingsregeringen tidligere på året givet en chance for at manifestere på ny – ud fra principperne i den arabiske fredsplan, som overordnet følger de folkeretlige rammer for at opnå en to-statsløsning.

Venskabsforeningen må samtidigt konstatere, at en række lande, Israel, USA, EU m.fl. direkte har opmuntret Fatah til konfrontationspolitik, mens bl.a. Iran på sin side har opmuntret og støtte Hamas. Det er kortsigtet og perspektivløst at mene, at palæstinensisk splittelse kan være i nogens interesse.

Venskabsforeningen støtter ikke hverken Fatah eller Hamas, men det palæstinensiske folks legitime krav og rettigheder som fastslået i adskillige FN-resolutioner. Venskabsforeningen konstaterer imidlertid, at Fatahs politik ligger klart tættest på Venskabsforeningens formål om at arbejde for en to-statsløsning på de besatte områder med Øst-Jerusalem som Hovedstad, samt for flygtningens ret til hjemvenden.

Vi vurderer klart, at Hamas’ politik, som den lige nu er defineret af de mest kompromisløse dele af den sammensatte organisation, placerer palæstinensernes krav meget langt fra den folkeretlige definerede forhandlingsramme (land for fred) og fjerner fokus fra den israelske besættelse, herunder isoleringen af Gaza og Vestbredden, den illegale mur, bosættelserne, fangerne m.v.

Venskabsforeningen opfordrer på den baggrund til

– at Fatah og Hamas stopper de interne kampe og ophører med at modtage militærhjælp fra nogen ekstern part.

– at Fatah og Hamas vedkender deres tidligere tilslutning til det fælles regeringsgrundlag som blev aftalt i foråret.

– at der dannes en ny samlingsregering på dette grundlag

– at det palæstinensiske Parlament får mulighed for at mødes og arbejde, herunder at Israel løslader de knap 50 MF’ere som holdes som gidsler.

– at europæiske lande m.fl. anerkender en ny palæstinensisk samlingsregering

– at europæiske lande m.fl. konstaterer, at Hamas er en politisk faktor, som kan påvirkes i kompromissøgende retning ved kontakt og forhandlinger.

– at Israel og det internationale samfund medvirker til, at den palæstinensiske befolkning på såvel Vestbredden som i Gaza får forbedret deres daglige vilkår.

– at Israel presses til at påbegynde en afvikling af besættelsen af Vestbredden inkl. Øst-Jerusalem.

Venskabsforeningen er overbevist om, at det helt store flertal af palæstinensere er rede til at acceptere en to-stats-løsning, hvis de oplever en udvikling der faktisk fører i denne retning. Hidtil har de blot oplevet at forhandlinger blot fører til flere jødiske bosættelser og til konsolidering af den israelske besættelsespolitik.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.