Humanitær Situations Rapport i Gaza

United Nations

De Forenede Nationer – United Nations

De forenede Nationers Humanitære Koordinator og OCHA

Humanitær Situations Rapport i Gaza

D. 20.juni 2007

1.Opsumering

Overgangssteder ind i Gaza forbliver i det store og hele lukket. Aftalte foranstaltninger ang. kommerciel og humanitær import af fødevarer er endnu ikke blevet genoprettet. Genåbningen af Karni – overgangen er vital for at forhindre almindelig mangel på fødevarer om 2-4 uger.

WFP beretter om en 40 % stigning i prisen på hvedemel i løbet af den forgangne uge. Lagre, der er tilgængelige, risikerer hamstring fra enkelte forbrugere og større handelskompagnier.

Syv lastbilfulde med fødevarer (WFP) og tre lastbiler med medicinske forsyninger ( ICRC/WHO) kørte ind i Gaza gennem overgangen ved Kerem Shalom d. 19. juni. WFP håber at flytte 10 fyldte lastbiler per dag gennem overgangen.

I mellemtiden venter 104 UNWRA containere på transit gennem Karni.

UNRWA hvedemels- reserver vil være opbrugte om 10 dage, og WFP fødevarer reserver om 7 dage, med mindre den normale import bliver genoptaget.

Brændstof, elektricitet og vandforsyninger er normale.

ICRC arbejder på at koordinere overflytningen af 12 kritiske medicinske tilfælde, der venter på bekræftelse udefra.

O. 250 indbyggere fra Gaza, som har søgt udgang ved Erez for hjælp fra ICRC, UNRWA og IDF.

2. Adgang til Gaza Striben

Alle parter har udtrykt deres ønske om at sikre, at grundlæggende fødevarer og medicinske forsyninger kommer ind i Gaza Striben. For at undgå en krise skal handelsmæssige e fyldes op regelmæssigt og driftsikkert. Imidlertid , med den anmeldte undtagelse af mindre humanitære forsyninger, der skal ind i Gaza d. 19 juni, forbliver området effektivt lukket. Seks dage efter slutningen af den nylige krise, er ingen pålidelige systemer, der sikrer adgang for grundlæggende råvarer ind i Gaza Striben, blevet genetableret. FN´s Generalsekretær og Kvartetten har opfordret til samarbejde fra alle parter, for at sikre at passende adgangsbetingelser for tilførslen af humanitære varer bliver genoprettet. I tilknytning hertil søger man at genoptage overflytningen af humanitært personale ind og ud af Gaza.

3. Tilgang for International fødevarelevering

Tal fra WFP og Gazas Forretningsmands Forbund antyder, at handelsmæssige lagre af basale råvarer, så som mel, sukker, ris, bønner og olie, synes tilstrækkelige i 2-4 uger. Man kan også købe de fleste friske grøntsager på lokale markeder. Imidlertid bliver tilgangen til almindelige fødevarer mere vanskelig for de nu 87 % af Gazas befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen. ( Den officielle fattigdomsgrænse i oPt er sat til $2,4 i daglig indkomst ).WFP anslår, at priserne på mel er steget med 40 % i den forløbne uge. En pludselig 350 % stigning i opkøbet af hvedemel i nogle områder af Gaza rejser alvorlige bekymringer for hamstring fra store handelsforetagender pga. usikkerheden i den handelsmæssige import. Voldsomme prisstigninger og plyndring forventes at få fødevare – usikkerheden i vejret, hvilket påvirkede 56 % af Gazas indbyggere forud for den nylige konflikt. Mejeriprodukter samt andre let fordærvelige varer menes at være udsolgte i adskillige områder.

UNRWA, som sørger for fødevare- nødhjælp til 850.000 Gaza flygtninge har 10 dages forsyninger af hvedemel. U NRWA hvedemel kan fås lokalt. UNRWA operationer afhænger derfor direkte af handelsmæssig korn import via overgangen ved Karni. Samtidigt venter UNRWA løbende på at modtage 104 containere med fødevare-forsyninger, som ligger i Ashdod havn pga. lukningen af overgangen ved Karni.

WFP, som sørger for fødevare – nødhjælp til 275.000 ikke – flygtninge i Gaza, færdiggjorde en runde med regulære uddelinger torsdag d. 29. maj. Efter at have indført syv ladninger d. 19 juni gennem Kerem Shalom overgangen, har WTP lagre af forsyninger til 7 dages nødhjælp i Gaza. WFP arbejder løbende på at etablere forsyninger af 10 lastbilfulde per dag via overgangen.

4. Brændstof, Elektricitet og Vand

Forsyninger af alle slags brændstof, incl. gas til madlavning, benzin samt fyringsolie til industrien fortsætter med at strømme ind fra Israel på normal vis, trods spekulationer om afbrydelser. Der er ikke rapporteret om afbrydelser i elektricitet eller vandforsyninger fra Israel.

5. Sundhed

Hospitaler, vigtige klinikker og nødhjælpstjenester fra Sundhedsministeriet fortsætter med at operere. Øjeblikkelig knaphed i medicinske forsyninger er blevet erstattet af indførslen af 3 WHO og ICRC ladninger via Kerem Shalom d. 19.juni, og af nedfrosne UNICEF vacciner via Erez d. 20 juni. Imidlertid vil forsyninger af brændstof til Hospitals generatorer og ambulancer slipper op indenfor en uge med mindre betalinger til de israelske leverandører bliver sikret.

Et samlet tal på 400 medicinske tilfælde er skrevet op til henvisning udenfor Gaza. Ud af 19 anmeldte kritiske tilfælde , som venter på øjeblikkelig udsendelse til behandling i Israel, blev syv flyttet ved hjælp fra ICRC d. 19 juni. Et yderligere antal på 12 kritiske tilfælde venter på overflytning.

6. Civil beskyttelse

Gaza Striben har været relativ rolig siden d.15. juni. Imidlertid fortsætter antallet af anmeldte sygdomstilfælde fra perioden mellem d. 9. – 14. juni med at stige ,grundet dødsfald af hårdtsårede. Sundhedsministeriet rapporterer løbende om 135 døde og 487 sårede. Uafhængige beregninger ligger højere. Siden afslutningen på kampene fortsætter der med at være afbrudte rapporter om ukontrollerede drab. Disse rejser alvorlige bekymringer om overtrædelser af international humanitære samt menneskeretslove.

Det vækker også bekymring, at der meldes om 3.500 mennesker i Rafah, der venter på at komme ind i Gaza igen fra Egypten. Hertil kommer, at 250 mennesker, som ønsker at forlade Gaza pga. formodede trusler mod deres personlige sikkerhed, er flygtet til overgangen ved Erez. De modtager løbende hjælp, fra UNRWA, ICRA og de israelske forsvarsstyrker, men deres situation forbliver uløst.

Oversat for DPV af Birthe Christensen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.