Erklæring fra Marwan Barghouti 18. juni 2007

info@freebarghouti.org

Erklæring fra Marwan Barghouti 18. juni 2007

Fra indespærringen i min fængselscelle henvender jeg mig til vort storslåede folk med følgende:

1. Jeg fordømmer det militære kup mod den legitime Palæstinensiske Myndighed og dens institutioner i Gaza-striben.

2. Begivenhederne i Gaza repræsenterer en farlig trussel mod vort hjemlands enhed og den palæstinensiske sag. De saboterer princippet om nationalt partnerskab og er en afvigelse fra modstandens vej.

3. Statskuppet underminerer de demokratiske værdier som er opsamlet til denne dag. Det er en trussel mod valgmuligheden demokrati, en valgmulighed som bragte Hamas til magten.

4. Jeg støtter fuldt ud beslutningen om at danne en ny palæstinensisk regering med Dr. Salam Fayyad som premierminister. Jeg håber at den vil håndhæve loven og sikre at det herskende kaos bringes til ophør. Yderligere håber jeg at den vil arbejde hårdt for at opretholde enheden af det palæstinensiske hjemland, dets folk og deres sag.

5. Jeg fordømmer uden reservation de ulovlige handlinger begået i Vestbredden mod individer, ejendom, institutioner og ledere af Hamas. De smertefulde scener og billeder vi har været vidner til i Gaza, må ikke tillades at ske i Vestbredden.

6. Jeg opfordrer Præsident Mahmoud Abbas, den øverste leder af Fatah, til at danne et nyt lederskab for bevægelsen i Gaza-striben, bestående af de ledere som forblev dér.

7. Lederne af sikkerhedsstyrkerne bør bringes til at træde tilbage, og et nyt lederskab udpeges. Dette lederskab skal reformere det palæstinensiske sikkerhedsapparat og alle dets grene på en professionel måde og således sætte det i stand til at forsvare vort hjemland, dets borgere, vort nationale projekt og Den Palæstinensiske Myndigheds institutioner. Det vil være i stand til at konfrontere besættelsesmagtens aggressioner og vil opretholde sikkerhed og orden ved at håndhæve loven og bringe ende på kaoset, striden, fremvisninger af våben og parader af væbnede styrker.

8. Jeg opfordrer til dannelsen af en nød-komité sammensat af velkendte, respekterede og pålidelige ledere af Fatah, hvis mandat skal være at forny bevægelsen, genopbygge dens institutioner og drage de personer til ansvar som har udvist uegnethed og korruption ved udøvelsen af deres pligt. De skal også forsvare vort folk og deres nationale mål om frihed, uafhængighed og tilbagevenden til deres hjemland. Denne komité bør afholde Fatah-bevægelsens 6. konference uden tøven.

9. Jeg opfordrer Hr. Ismail Haniyeh til at acceptere Præsident Abbas’ lovlige og grundlovsmæssige beslutning om at gennemtvinge hans og regeringens tilbagetræden for at beskytte vor grundlov, indeholdt i basislovene. Han bør samarbejde med den nye regering for at bevare hvad der er tilbage af palæstinensisk legitimitet og bevare enheden af vort hjemland, dets folk og deres sag.

Fra info@freebarghouti.org

Oversat fra engelsk for DPV af Jørgen Nyeng

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.