JO, der hersker apartheid i Israel

Shulamit Aloni, Yediot Aharonot

JO, der hersker apartheid i Israel

Af Shulamit Aloni, Yediot Aharonot og Hebrew Ynet, Januar 2007

En ny ordre udstedt af Centralkommandoen forbyder befordring af palæstinensere i israelske køretøjer. En sådan skamløs krænkelse af retten til at rejse kommer med på listen over overtrædelser af menneskerettighederne, som Israel begår i De Besatte Områder.

Jødisk selvretfærdighed anses blandt os selv for en given ting i en sådan udstrækning at vi ikke formår at se, hvad der foregår lige for øjnene af os. Det er simpelthen utænkeligt at jøderne, de mest forfulgte af alle ofre, kan udføre onde gerninger.

Ikke desto mindre praktiserer staten Israel sin egen, ret så voldelige form for apartheid over for den indfødte palæstinensiske befolkning.

USA’s jødiske establishments stormløb mod forhenværende præsident Jimmy Carter har udgangspunkt i at han har vovet at fortælle den sandhed, som er kendt af alle: Via sin hær praktiserer Israels regering en brutal form for apartheid i De Besatte Områder.

Dens hær har gjort enhver landsby og by i Palæstina til en indhegnet eller afspærret fængselslejr. Det sker for at holde øje med befolkningens bevægelser og gøre livet vanskeligere for den.

Israel indfører endog totalt udgangsforbud når som helst besætterne, som ulovligt har tiltaget sig palæstinensernes jorder, fejrer deres helligdage eller afholder deres parader.

Som var det ikke tilstrækkeligt udsteder de øverstkommanderende generaler i regionen hyppigt yderligere ordrer, regulativer, instruktioner og regler(lad os ikke glemmer: Det er dem, der hersker).

De har nu beslaglagt yderligere områder med det formål at bygge kun-for-jøder-veje. Vidunderlige veje, brede veje med god belægning og klart oplyste om natten – alt sammen på stjålen jord. Når en palæstinenser kører på en sådan vej bliver køretøjet konfiskeret og chaufføren henvist til en vej, som palæstinensere har lov til at benytte.

Ved en lejlighed overværede jeg et sådant møde mellem en chauffør og en soldat, der tog notater før han konfiskerede køretøjet og forviste ejeren. “Hvorfor?”, spurgte jeg soldaten. “Det er en ordre – dette er en kun-for-jøder-vej”, svarede han. Jeg spurgte så, hvor det stod at læse sammen med instruktionen til [andre] chauffører om ikke at benytte den. Hans svar var intet mindre end forbløffende. “Det er chaufførens ansvar at vide det, og desuden hvad vil du have vi skal gøre – sætte et skilt op her og lade en eller anden antisemitisk reporter eller journalist tage et foto, så han kan vise verden, der er apartheid her?”

Faktisk eksisterer der apartheid her i Israel. Og vores hær er ikke “den mest moralske hær i verden” som vi får det fortalt af dens kommandanter. Det må være tilstrækkeligt at påpege, at hver en by og hver en landsby er blevet gjort til et fængselscenter og at hver en indgang og hver en udgang er blevet lukket og afskærer færdsel til og fra hovedveje.

Som var det ikke tilstrækkeligt at palæstinensere ikke har tilladelse til at benytte kunfor-jøder-veje med god belægning, som er bygget på deres jorder, fandt den nuværende Centralkommando det nødvendigt at tildele den indfødte befolkning endnu et slag på dens egen jord med et “genialt forslag”.

Humanitære aktivister må nu ej heller længere befordre palæstinensere. Generalmajor Naver, kendt for sin eleverede patriotisme, har udstedt en ny ordre, der træder i kraft 19. Januar. Den forbyder befordring af palæstinensere uden tilladelse.

I denne ordre bestemmes det, at israelere ikke må transportere palæstinensere i et israelsk køretøj

(d.v.s. et køretøj indregistreret i Israel uden hensyn til hvilken slags nummerplade det er udstyret med) med mindre de har fået udtrykkelig tilladelse til at gøre det.

Tilladelsen gælder både chaufføren og den palæstinensiske passager. Naturligvis gælder intet af dette for dem hvis arbejde besætterne nyder godt af. De og deres arbejdsgivere får naturligvis de fornødne tilladelser, så de kan fortsætte med at tjene deres herrer, bosætterne.

Tog fredsmageren præsident Carter fejl, da han konkluderede, at Israel opbygger et apartheidsamfund? Overdrev han? Anerkender det amerikansk-jødiske samfunds ledere ikke Den Internationale Konvention om Udryddelse af alle former for Racemæssig Diskrimination af 7. marts 1966, som Israel er medunderskriver af?

Mangler de amerikanske jøder der igangsatte den skingre smædekampagne mod Carter for angiveligt at nedgøre Israel og dets demokratiske og humanistiske karakter, kendskab til Den Internationale Konvention om Afskaffelse og Afstraffelse af Forbrydelsen Apartheid af 30. November 1973?

Apartheid defineres i denne Konvention som en international forbrydelse som blandt andet omfatter anvendelsen forskellige juridiske retsregler til at herske over grupper af forskellig race og således fratage dem deres menneskerettigheder. Er retten til at rejse ikke en af disse rettigheder?

I fortids dage havde lederne i det amerikansk-jødiske samfund et ret godt kendskab til hvad disse Konventioner indebar. Af en eller anden grund er de imidlertid overbeviste om, at Israel har ret til at overtræde dem. Det er OK at dræbe civile, kvinder og børn, ældre mennesker og forældre med deres børn, med forsæt eller på anden måde uden at skulle acceptere noget ansvar.

Det er tilladeligt at frarøve mennesker deres jord, ødelægge deres afgrøder og bure dem inde lige som dyr i en zoologisk have. Fra nu af har israelske og internationale humanitære organisationers frivillige forbud mod at støtte en kvinde med fødselsveer ved at tage med hende på hospitalet.

Frivillige fra Yesh Din [israelsk menneskerettighedsgruppe] må ikke ledsage en berøvet og gennembanket palæstinenser til politistationen for at indgive en klage. (Politistationerne er beliggende midt inde i bosættelserne). Er der nogen der kan tro på, at dette ikke er apartheid?

Jimmy Carter har ikke behov for, at jeg skal forsvare hans omdømme, der er blevet besmudset af det pro-israelske samfunds repræsentanter. Problemet er, at deres forkærlighed for Israel forvrænger deres dømmekraft og gør dem blinde og ude af stand til at se, hvad det er de står over for.

Israel er en besættelsesmagt, som i over 40 år har undertrykt et indfødt folk, som er berettiget til at leve en selvstændig og uafhængig tilværelse så længe det lever fredeligt med os. Vi bør huske på, at også vi anvendte meget voldelig terror imod et fremmed styre, fordi vi ønskede vor egen stat. Og listen over ofre for terror er temmelig lang og omfattende.

Vi begrænser os ikke til at nægte det palæstinensiske folk menneskerettigheder. Vi ikke alene stjæler deres frihed, deres land og deres vand. Vi Anvender kollektiv afstraffelse mod millioner af mennesker og ødelægger endog i hævndrevet vanvid forsyningen af elektricitet til halvanden millioner mennesker. Vi lader dem “sidde i mørke” og “sulte”.

Lønarbejdere kan ikke få udbetalt deres lønninger fordi Israel tilbageholder 500 mio. shekels, som tilhører palæstinenserne. Og efter alt det forbliver vi “uskyldsrene”. Der ingen moralske brister i vores adfærd. Der er ikke nogen racemæssig adskillelse.

Der er ikke nogen apartheid. Det er noget Israels fjender har opfundet . Hurra for vore brødre og søstre i USA!!! Jeres hengivenhed bliver i høj grad værdsat. I har i sandhed befriet os for en ubehagelig skamplet. Nu kan der tages et ekstra spring op på vor stige mens vi selvsikkert mishandler den palæstinensiske befolkning og bruger den “mest moralske hær i verden” til at gøre det.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.