13. februar 2006:

B’ Tselem

Israel har effektivt annekteret Jordan-dalen

Ny B’Tselem-undersøgelse

13. februar 2006

Israel pålægger alvorlige restriktioner på palæstinenseres bevægelse i Jordan-dalen, den østlige stribe af Vestbredden, som de rent faktisk har annekteret. Dette er resultatet af B’Tselems nylige undersøgelse.

Som hovedregel forbyder hæren palæstinenseres adgang til Jordan-dalen og tillader kun adgang for de palæstinensere, der er opført som beboere i dette område. Afskæring af Jordan-dalen fra resten af Vestbredden krænker alvorligt den palæstinensiske befolknings menneskerettigheder.

Disse foranstaltninger blev truffet uden nogen regeringsbeslutning eller underretning til offentligheden.

Vidnesbyrd givet til B’Tselem viser, at den israelske hær forbyder palæstinenseres bevægelse ad Rute 90, som løber langs Jordan-dalen, og dirigerer palæstinensisk trafik til sideveje. Palæstinensere som har landbrugsjord i dalen, men ikke bor der, adskilles fra deres jord.

Lukningen af Jordan-dalen har medført, at mange palæstinensere, som bor i landsbyer, der grænser op til dalen, og arbejder i landbrug dér, har mistet deres levevej. Beboere i palæstinensiske landsbyer nord for Jericho-enklaven er ude af stand til at modtage slægtninge og venner, som bor uden for dalen eller i Jericho.

Kvinder, som har giftet sig med beboere i dalen og er flyttet dertil, men ikke ændrede deres adresse på deres identitetskort, kan ikke forlade deres landsbyer uden frygt for, at de ikke vil få tilladelse til at vende hjem.

I de senere år har Israel oprettet syv permanente kontrolposter vest for Jordan-dalen, fire af dem omkring Jericho-enklaven. I 2005 øgede hæren i stort omfang restriktionerne for palæstinensere, der ønskede at krydse kontrolposterne.

I svaret på en forespørgsel fra B’Tselem, som organisationen modtog i januar 2006, erklærer den israelske hærs talspersons kontor, at krydsning af disse kontrolposter i almindelighed kun tillades beboere i Jordan-dalen, som har identitetskort, hvori deres adresse er en af landsbyerne i dalen.

Andre beboere i Vestbredden får kun tilladelse til at krydse, hvis de har en særlig tilladelse udstedt af den Civile Administration eller i “humanitære tilfælde”. Denne forhindring gælder ikke adgangen for indbyggere i Jericho, men rejse fra Jericho nordpå til andre dele af dalen, herunder rejse af indbyggere i Jericho, er forbudt undtagen med særlig tilladelse.

“Palæstinensere, som fanges i Jordan-dalen uden en tilladelse, overleveres til politiet”, sagde hærens talspersons kontor.

Det bør bemærkes, at der i svaret fra hærens talspersons kontor skelnes mellem “territoriet Judæa og Samaria” og “Jordan-dalen”, hvilket viser, at Israel ikke betragter de to områder som en enkelt territorial enhed.

B’Tselem skrev til hærens juridiske rådgiver for Vestbredden for at søge underretning om grundlaget for denne skelnen og få at vide, om der var udstedt militære ordrer om at formalisere lukningen af Jordan-dalen for palæstinensere og arrestationen af personer, som bliver der uden en tilladelse. Til dato har B’Tselem ikke modtaget et svar på denne forespørgsel.

Israels tilladelsesregime i dalen giver sammen med udtalelser af højere embedsmænd det indtryk, at det underliggende motiv for Israels politik ikke er baseret på militære sikkerhedsbehov, men er politisk: de facto anneksion af Jordan-dalen. Denne anneksion udgør i lighed med de facto anneksionen af brede landområder vest for Adskillelsesbarrieren at flagrant brud på det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse.

Baggrund

Israel planlagde oprindeligt at bygge en østlig barriere for at adskille Jordan-dalen fra resten af Vestbredden. Diise planer blev opgivet efter international kritik af ruten for Adskillelsesbarrieren som helhed, og Højesteretsbeslutningen af juni 2004.

Det er nu klart, at hvad Israel var ude af stand til at opnå ved en adskillelsesbarriere er ved at blive realiseret ved andre midler. I flere måneder har Israel indført et regime af tilladelser og skrappe restriktioner på palæstinenseres bevægelse.

Disse handlinger har tjent som erstatning for bygningen af en fysisk barriere og skabt en situation i Jordan-dalen, som er næsten identisk med situationen i “kantzonen” mellem Adskillelsesbarrieren og Den Grønne Linje.

Siden okkupationen af Vestbredden begyndte i 1967, har hver israelsk regering anset Jordan-dalen for at være Israels “østlige grænse” og har søgt at annektere den. For at styrke dets hold på området har Israel oprettet 26 bosættelser og fem Nahal-brigade-lejre dér, som huser omkring 7500 beboere.

I årenes løb er det meste af området blevet erklæret for statsjord og knyttet til jurisdiktionsområdet for Jordan-dalens Regionsråd, der inkluderer de fleste af bosættelserne i dalen. Som del af Oslo-aftalerne blev Jordan-dalen (undtagen enklaven omkring Jericho) klassificeret som Område A, hvori Israel opretholdt fuld kontrol.

For nylig erklærede fungerende premierminister Ehud Olmert i et TV-interview, at Jordan-dalen vil forblive under israelsk kontrol i enhver fremtidig aftale.

Oversat fra engelsk for DPV af Jørgen Nyeng

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.